Han var dømt for fire voldtekter da han flyttet til Norge. I Bærum slo han til på nytt. Polakken (41) er nå dømt til fire og et halvt års fengsel for overfallsvoldtekt mot kvinne (71).

Kvinnen var på skogstur i Lommedalen i Bærumsmarka da 41-åringen lurte seg innpå henne bakfra og overfalt henne på en skogssti 2. oktober i fjor.

Serievoldtektsmannen var dømt for fire voldtekter i Tyskland, og i Østerrike er han mistenkt i ytterligere én sak. Polakken ble dømt til fem års fengsel i tingretten. Nå har Borgarting lagmannsrett satt ned straffen til fire og et halvt år.

Mannen er, som i tingretten, også dømt til å betale kvinnen 140.000 kroner i oppreisning, melder NTB.

– Aktor har lagt ned påstand om fengsel i fem år. Dette finner lagmannsretten for strengt, skriver lagdommerne i dommen.

Overfallsvoldtekten skjedde mens den nå 72 år gamle kvinnen skulle finne turorienteringsposter i området ovenfor Bykrysset i Lommedalen, ikke langt fra Aurevann. Mannen har nektet for å ha hatt noe med overgrepet å gjøre og anket over skyldspørsmålet.

DNA-spor

Også lagmannsretten trakk fram at mannen hadde sonet en fengselsstraff på sju år og fire måneder i Tyskland for fire voldtekter. I Østerrike var han mistenkt for én til, og det var DNA-spor fra Østerrike som felte mannen.

Som i tingretten ble det vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen, og som for de fleste har framstått som trygt. Lagmannsretten fastslår at det ikke har framkommet noen formildende omstendigheter i saken.

– I dette tilfelle er det tale om en klar overfallsvoldtekt, noe som tilsier at straffen skjerpes betraktelig, fastslår retten.

Bodde i nærheten

41-åringen bosatte seg i Bærum i 2013, kort etter løslatelse fra sonet voldtektsdom i Tyskland. I Lommedalen drev han som håndverker.

Han bodde i en campingvogn sammen med sin bror, bare 1.300 meter i luftlinje fra stedet der overfallsvoldtekten skjedde.

I tingretten antydet både tiltalte og hans forsvarer at tiltaltes bror kunne være overgriperen og at DNA kunne ha smittet over fra broren til ham.