Borgarting lagmannsrett har skjerpet straffen med to år for en 40-åring som anket dommen for en grov voldtekt og to voldtektsforsøk på åpen gate i Oslo.

40-åringen ble dømt til seks og et halvt års fengsel for de straffbare forholdene da saken ble behandlet i Oslo tingrett i fjor høst. Han anket deler av dommen og straffeutmålingen til lagmannsretten, som fant at mannen uten tvil var skyldig etter samtlige punkter i tiltalen.

Den eritreiske mannen har stått tiltalt for en svært grov voldtekt av en kvinne på åpen gate, midt i Oslo sentrum i mai 2016. Sammen med en felles venn gikk han og kvinnen fra en bar klokka 3 den aktuelle natten. Han tok så tak i kvinnen, la henne ned på bakken og voldtok henne to ganger. Den felles vennen hadde blitt redd og løp fra stedet. Overgrepet skjedde like ved Strandgaten, ikke langt fra Oslo Sentralstasjon. Lagmannsretten omtaler hendelsen som en overfallsvoldtekt.

Mannen er også kjent endelig skyldig for to voldtektsforsøk. I begge tilfellene ble 40-åringen stanset ved at noen andre kom til og avbrøt ham. Det ene skjedde i likhet med voldtekten på åpen gate på Briskeby i Oslo sentrum, mens det andre skjedde innendørs i et leilighetsbygg på Hasle.

– Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten at straffen for tiltalte passende kan settes til fengsel i åtte og et halvt år, slik påstått av aktor, skriver lagmannsretten i dommen.

– Det er ingen formildende omstendigheter knyttet til noen av handlingene, står det videre.

Mannen må også betale de tre kvinnene til sammen 345.000 kroner i oppreisningserstatning.