Kommentar

Norges Røde Kors vil hjelpe de som oppholder seg ulovlig i Norge, først og fremst med helsetjenester. Regjeringen er skeptisk.

I Sverige har man helsestasjoner hvor ulovlige innvandrere kan få hjelp. Røde Kors ønsker seg noe tilsvarende, melder NRK Dagsnytt. Politiet stiller spørsmål om lovligheten, men statssekretær Lise Rieber Mohn sa grensen går ved å hjelpe de illegale til å skjule seg. Helseassistanse er lovlig.

Røde Kors-leder Trygve Nordby sa de først og fremst hadde gamle, syke og barn i tankene. Han brukte narkomane som får sprøyter som eksempel på at samfunnet tøyer grenser for å hjelpe de svake. Men dette synes Frps Per-Willy Ellingsen var søkt. Han refererte til politikilder som mener det befinner seg 20.000 illegale bare i Oslo.

Rieber Mohn sa det er et resultat av Schengen: når folk kommer seg inn i Europa kan de uhindret reise videre.

Det er umulig å vite hvem som er asylsøkere i streng betydning og hvem som trekkes til Europa p.g.a. vanskelige forhold hjemme vs. mulighetene i Europa, enten det nå er med gode eller dårlige motiver.

Betenkeligheter

Nordby sa utspillet kommer etter at Røde Kors har deltatt i et møte med 40 humanitære organisasjoner som ønsker å gjøre noe for de illegale i Europa. Man regner med at det er minst 10 millioner.

Men Nordby hadde ingen motforestillinger. Det svekker hans argumentasjon, for de finnes opplagt: her kolliderer individuelle hensyn med samfunnets. For som Rieber Mohn påpekte: dette kan bli et incitament til at de illegale får bli og i neste omgang tiltrekke seg enda flere. Det er et faktum at i kjølvannet av illegaliteten finnes mye kriminalitet. Sikkerhetstrusler ble ikke nevnt, men er også et faktum.

Hvis Nordby skulle hatt større troverdighet burde han innrømmet disse samfunnshensynene, og åpnet for å ivareta dem. Europa kan ikke bare ha hensynet til de svake som rettesnor. Det svekker folks tillit, når de ser de mange negative utslagene. Da skjer en «forherding» av hjertene, og man får Frp-holdningene som ikke vil diskutere på individ-nivå.

For en tid tilbake hadde Dagens Nyheter en reportasje om de som lever illegalt med helseproblemer. Her var det mange skjebner, og helsestasjonene fylte opplagt et behov.

Praksis

Norske myndigheter lever i praksis ikke opp til sine forpliktelser. Aftenposten hadde for kort tid siden en reportasje om en iransk mor og hennes 11 år gamle sønn som lever illegalt. Gutten hadde ikke gått på skole på to år. Flere skoler i Oslo-regionen hadde avslått å gi ham undervisning, til tross for at de er forpliktet til det etter barnekonvensjonen. Leder av UNE-nemda hadde på egen hånd avslått anken ved henvisning til at moren kunne ivareta sine interesser ved en skilsmisse like godt i Iran som i Norge. Dette er mildt sagt et dårlig skjønn. Vi ser litt for mange eksempler på ukloke avgjørelser i individuelle saker, og la skure-holdning til det store antall.

Amnesti

Bak Trygve Nordbys gode hensikter kan man få mistanke om andre motiver. Han refererte til at Røde Kors respekterer norske regler. Men det var jo det han ikke gjorde som leder av UDI. Han innførte en annen praksis enn det kommunalministeren sto og hevdet fra Stortingets talerstol. Spesielt gjaldt det de såkalte MUF-erne, kurdere som var her på midlertidig opphold. Deres triksing, blant annet med at noen utga seg for homofile, har i høy grad skadet folks tillit til myndighetene. Det samme gjaldt at flere tok opp lån og kjøpte biler som de solgte i Kurdistan. Flere er tilbake i Norge, hvor de har søkt om asyl på nytt, og politiet har henlagt flere av sakene. Stort dårligere signal går det ikke an å sende. Slik informasjon sprer seg fort i miljøene.

Man kan derfor mistenke at Røde Kors’ helsestasjoner bare er første fremstøt og at man i neste omgang vil foreslå amnesti for de 10 millioner illegale i Europa. Det finnes det ikke politisk rom for. Vinden blåser snarere den andre veien.