Kommentar

Skuespiller og politiker Kristoffer Joner har sans for stunt som skal røske opp i myndighetene. Det er «fæle» forhold for migrantene på Lesbos, ergo må de bringes til Norge. I en verden med overkommelige avstander mellom Afrika/Midtøsten og Europa vil dette over relativt kort tid føre til at velferdsstaten pulveriseres og samfunnets problemer vokser både myndigheter og samfunnet over hodet. Foto: Facebook

Oslos byråd vil utvide helsehjelpen til folk som oppholder seg illegalt i Norge. Byrådet vil også at staten skal ta større ansvar. Det er et politisk spill for å oppheve grensen mellom illegale og legale innvandrere.

Dette er akkurat samme policy som Demokratene i USA fører – en bevisst nedbryting av skillet mellom legale og illegale innvandrere. Resultatet blir åpne grenser og fri innvandring. Da får man det som i Sverige, hvor myndighetene har mistet kontroll med hvem som oppholder seg i landet.

Dette får konsekvenser på alle områder: økonomisk, helsemessig, sikkerhetsmessig, og ikke minst når det gjelder utbygging av offentlige tjenester: barnehager, skoler, sykehus etc.

Men venstresiden opplyser aldri om konsekvensene og utgiftene.

For å gjennomdrive politikken, utøver venstresiden kustus over språket, med mediene som villige medhjelpere: Ordet «illegal» finnes ikke i vokabularet. Det heter «papirløse», som om dette er personer som har mistet sine papirer. Sannheten er at de aller, aller fleste av dem har destruert dem ved innreise til Norge, nettopp for å kunne gå under myndighetenes radar og leve i et slags limbo. Jo lenger de klarer å klore seg fast, jo vanskeligere blir det å få dem ut.

At Gunnar Stålsett rykket ut og opplyste at han hadde ansatt og betalt en illegal i flere år, var et nøye regissert angrep på lov og rett. Hvis humaniteten er utvidet til hele verden, slik at alle har rett til å komme til Norge, opphører Norge som nasjon.

Nå har også regjeringen ved Erna Solberg gjort denne politikken til sin.

Når Erna blir presset, er hennes forsvar for å ta IS-kvinnen til Norge, at regjeringen ikke kunne ha på sin samvittighet at en gutt kunne ha dødd. – Ikke på min vakt, sa Erna.

Dette er, bevisst eller ubevisst, å legge samme hypersensitivitet til grunn som venstresiden har omgjort til et våpen.

Ragnar Larsen satte skapet på plass:

Det er foreldrene som har ansvaret for sine barn. Når IS-terroristen med norsk pass motsatte seg å la et sykt barn få medisinsk hjelp i Norge, kunne norske myndigheter ha tatt det til etterretning – og latt dem bli der de er. Når regjeringen derimot bøyde nakken for IS, kunne regjeringen ved familiens ankomst til Norge ha latt barnevernet ta hånd om barna – og så returnert moren til Irak. Barnevernet nøler jo i Norge ikke med å overta omsorgen for barn i dysfunksjonelle familier. Når regjeringen ikke gjør det, bevises nok en gang at ønsket om å islamisere Norge trumfer alt annet.

Kort og fyndig og sant. Regjeringen nekter å ta inn over seg alle elementene ved å ta en IS-kvinne inn i landet, og fokuserer kun på det ene: ansvaret for en syk gutt. Da abdiserer regjeringen sitt ansvar for befolkningen.

Hvor dårlig fundert denne beslutningen er, fikk vi et eksempel på i morgensendingen fredag, da NRK intervjuet Norges fremste psykolog-ekspert på ekstremisme. Han fikk spørsmål om hvordan man resosialiserer et IS-medlem, og svarte: – Resosialiseringen begynner i det øyeblikk hun lander på Gardermoen. Det skjer ved sosial omgang, på skole og fotballbanen.

Svaret tydet på at psykologen ikke ante noenting om den ideologien som kvinnen har sluttet seg til.

IS-kvinnen er bare det mest ekstreme eksempel på en politikk som har godhet som prinsipp, betingelsesløst. Folk rygger instinktivt tilbake. Vanlige mennesker liker ikke ekstremisme, men vet ikke helt hvordan de skal formulere seg. Mediene saboterer samtalen.

Alt henger sammen: Norsk statsborgerskap trumfer selv IS-tilknytning.

La oss nevne at det i tiltakspakken den sosialdemokratiske regjeringen i Danmark la frem torsdag, er et punkt om at jihadisters barn ikke automatisk blir danske borgere.

Danskene tør å se problemet i hvitøyet. Erna, Trine og Kjell Ingolf skvetter. Deres godhet trumfer alt.

Men er det godhet?

 

Byrådet i Oslo mener staten bør ta større ansvar for helsehjelp til personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Byrådet øker i år støtten til Helsesenteret for papirløse migranter fra en halv million kroner til 1,6 millioner, men ønsker at staten skal ta større ansvar.

– Vi er bekymret for at sårbare mennesker i en vanskelig situasjon som i dag ikke har rett på et tilbud, faller utenfor. Vi ber derfor staten om å gjennomgå regelverket og inkludere flere med store behov for helsehjelp for å hindre tap av liv og store helseplager, sier Robert Steen (Ap), som er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, til Dagsavisen.

Hvor mange papirløse det er i Oslo, er det ingen eksakte tall på, men Helsesenteret, som drives av Kirkens Bymisjon, har hatt i overkant av 4800 pasienter siden oppstarten for ti år siden.

– I fjor hadde vi cirka 800 pasienter, sier virksomhetsleder Linnea Näsholm ved Helsesenteret for papirløse migranter til Dagsavisen.

Personer uten lovlig opphold har i dag rett til øyeblikkelig helsehjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. (NTB)

Demokratene i USA driver aktiv befolkningsutskiftning: Også USA har mistet kontroll med hvem som oppholder seg i landet. Et anslag går ut på 22 millioner. I fjor ble det i USA født 377.000 barn av illegale. De blir automatisk amerikanske borgere.

Det er allerede stater som har svingt fra Republikansk til Demokratisk pga. demografiske endringer og som kan være tapt for alltid. Demokratene bruker innvandringen bevisst som politisk våpen.

Det samme gjør norske politikere, forskjellen er at venstresiden er mer aggressiv.

I New York City er det straffbart å bruke ordet «illegal». Hvordan kan borgere i et fritt land på kort tid bevege seg fra ytringsfrihet til å finne seg i sensur og straff? De fleste vil nemlig ikke ha det slik.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!