Norske myndigheter har vedtatt å se bort fra det biologiske prinsipp i spørsmål om hva som er best for barnet. Den europeiske domstolen har avsagt dom for at dette ikke er holdbart, men staten vil ikke innrømme at den tar feil. Norge er langt ute.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.