– Tilbakemeldingen fra Strasbourg er at man går for hardt ut. Barnevernet reagerer for hardt, og er ikke fleksible nok når det kommer til å arbeide med de biologiske foreldrene. De settes ofte på sidelinjen, sier barnevernsforsker Asgeir Falch-Eriksen ved NOVA. (Vårt Land – betalingsmur)