Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Foto: CherryX / Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen feller Norge i nok en barnevernssak.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg konkluderer med at saken utgjør et brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 om retten til respekt for privatlivet og familielivet.

Grunnen er at norske myndigheter la for sterke begrensninger på foreldrenes samvær med sin datter etter at hun ble plassert i fosterhjem.

Foreldrene blir tilkjent en skadeserstatning på 10.000 euro hver. Staten må også betale saksomkostningene.

Tror dommen får betydning

Parets advokat Morten Engesbak tror dommen kan få stor betydning for rettspraksis i Norge, både når det gjelder retten til samvær etter omsorgsovertakelse og når det gjelder myndighetenes plikt til å arbeide aktivt for gjenforening av familien.

– Jeg er først og fremst veldig glad på vegne av mine klienter, for at familien nå får den oppreisningen det innebærer å få konstatert at staten har krenket deres grunnleggende menneskerettigheter, sier advokaten.

Engesbak tar forbehold om at han ikke har gjennomgått dommen i detalj ennå.

Fikk jenta tilbake

Barnevernet grep inn i saken kort tid etter at jenta ble født i 2015. Mor og barn ble først brakt til et foreldresenter, men etter få dager ble spedbarnet akuttplassert i beredskapshjem. Hun ble plassert i fosterhjem noen måneder senere.

I fjor fikk foreldrene jenta tilbake etter tre år og flere runder i barnevernsnemnda og retten.

EMDs konklusjon er at omsorgsovertakelsen var tilstrekkelig godt begrunnet, men at foreldrenes samvær med jenta ble for sterkt begrenset.

Norge felles derfor for brudd på menneskerettighetene på det siste punktet.

Fire dommer

Det er fjerde gang EMD feller dom i en barnevernssak fra Norge. En rekke andre saker venter fortsatt på behandling i domstolen.

– Norge er nå frifunnet i to og felt i to saker, og i denne saken ble det delvis frifinnelse og delvis domfellelse. Dommen viser at både EMD og norske myndigheter står overfor krevende avveininger i slike saker, og at sakene må avgjøres konkret, sier advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokatens kontor.

I september ble Norge dømt i en sak om tvangsadopsjon av en tre år gammel gutt som hadde levd i fosterhjem siden han var tre uker gammel. I denne saken kom EMD fram til at både guttens og hans biologiske mors rett til privatliv var krenket.

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!