Den europeiske menneskerettighetsdomstolen feller Norge i nok en barnevernssak. Domstolen konkluderer med at saken utgjør et brudd på menneskerettighets-
konvensjonens artikkel 8 om retten til respekt for privatlivet og familielivet.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.