Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.Foto: Violetta Kuhn/dpa / NTB scanpix

Norge krenket retten til familieliv i en barnevernssak der fosterforeldre fikk adoptere, fastslår Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Norge pålegges å betale 25.000 euro i oppreisning til kvinnen som fremmet saken. Det tilsvarer rundt 265.000 kroner med dagens kurs. Staten må også dekke sakskostnader på 9.500 euro. Dommen i Strasbourg er enstemmig.

Svært begrenset samvær

Saken handler om en jente som barnevernet tok over omsorgen for bare dager etter at hun ble født. Jenta ble plassert i fosterhjem, og moren fikk innvilget fire samvær i året, hver på to timer.

Domstolen mener det svært begrensede samværet medførte en fare for å svekke eller bryte familietilknytningen. Samværet var så lite at det ikke var egnet til å utvikle forholdet mellom mor og barn. Norske myndigheter får kritikk for at de helt fra saken startet tilsynelatende slo fra seg tanken på en gjenforening.

Da jenta var fire år, ble moren fratatt foreldreretten, og fylkesnemnda godkjente at jenta kunne bli adoptert. Moren gikk rettens vei for å endre vedtaket, men nådde ikke fram. Tingretten mente at hun trolig ville være varig ute av stand til å gi datteren tilstrekkelig omsorg.

40 saker

– EMD finner at Norge ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å frata moren foreldreansvar og adoptere bort datteren hennes til fosterforeldre, sier morens advokat Rikke Arnesen til Dagbladet.

– Videre kritiserer domstolen Norge for, også i denne saken, å ikke ta tilstrekkelig inn over seg at en omsorgsovertakelse er midlertidig og at staten har en positiv plikt til å jobbe for familiegjenforening, sier Arnesen.

Det er moren, som nå er i 40-årene – som klaget saken inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Siden 2015 har EMD tatt inn 40 barnevernssaker mot Norge, skrev Dagbladet i sommer.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.