Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) har enstemmig besluttet ikke å behandle tolv nye barnevernssøksmål mot Norge.

Det går fram av en kjennelse torsdag.

EMD mener de tolv sakene ikke har noen likheter med andre barnevernssaker, der Norge er blitt dømt, og at grunnene til at barnevernet har overtatt omsorgen for barna, er godt nok grunngitt.

– Det har ikke vært noen mangler i beslutningsprosessen, heter det i kjennelsen.

Tirsdag ble Norge felt i ni barnevernssaker. Her mener domstolen at barnevernets inngripen utgjorde et brudd på Menneskerettserklæringens artikkel 8 om rett til familieliv.

Sju av saksøkerne fikk tilkjent 25.000 euro i erstatning hver.

Det siste tiåret har 14 barnevernssaker mot Norge resultert i at Norge er blitt felt, mens en rekke saker er blitt avvist, går det fram av kjennelsen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.