Regjeringen ber om fornyet behandling, etter at Norge i mars ble domfelt i to barnevernssaker ved Den europeiske menneskerettsdomstol, skriver Aftenposten.

Regjeringen har besluttet å anmode om fornyet behandling i storkammeret til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) av de to siste dommene som den har avgitt mot Norge, 10. mars.

Det skriver Aftenposten.

– Barnets beste-prinsippet står sterkt både i Norge og i internasjonal rett, og må være det grunnleggende hensynet i barnevernssaker. Vi vil be EMD tydeliggjøre vurderinger som må gjøres ved vektlegging av barnets beste, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til avisen.

I den ene saken var Norge klaget inn for ikke å ha opphevet en beslutning om omsorgsovertakelse. Den andre saken gjaldt adopsjon av et fosterbarn, som innebærer at de biologiske foreldrene blir fratatt foreldreretten.

Begge sakene ble klaget inn for flere år siden.

– Vi mener EMD i de to sakene har utfordret balansen mellom barnets beste og hensynet til biologiske foreldre. Det er grunnleggende i norsk rett at en omsorgsovertakelse er midlertidig, og at målet på sikt er at barnet skal gjenforenes med sine biologiske foreldre. Men bare hvis det er til beste for barnet, sier Ropstad.

– Vi ønsker å få slått fast at EMD ikke beveger seg bort fra barnets beste-prinsippet.

Han understreker likevel at Norge har valgt å la EMD være et korrektiv utenfra, og at barnevernet hele tiden må jobbe for å lære av dommene.

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.