Kø utenfor Høyesterett tirsdag morgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det var enorm interesse og metervis med kø for å komme inn i Høyesterett, som tirsdag startet behandling av tre barnevernssaker.

Høyesterett har bestemt at sakene skal gå for åpne dører. Beslutningen har sammenheng med at det for tiden knytter seg stor offentlig interesse til behandlingen av barnevernssaker generelt for norske domstoler.

Behandlingen i Høyesterett kommer etter at Norge er felt i flere barnevernssaker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Behandler spørsmålet om anke
– Hvordan kan det ha seg at en rettsstat som Norge i løpet av kort tid har blitt dømt flere ganger av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen? spurte advokat Halvard Helle i sitt innlegg tirsdag.

Han representerer moren i den første saken som skal behandles. Foreldrene har anket lagmannsrettens avgjørelse om å ikke tillate en anke i en sak om tvangsadopsjon – noe som skjedde etter en omsorgsovertakelse og opphold i fosterhjem.

Det dreier seg om et barn født sommeren 2016. I denne saken skal Høyesterett bare ta stilling til om retten kunne avvise anken.

Det biologiske prinsipp
I innlegget viste advokat Helle til at det er uttrykt mål fra norske myndigheter om økt bruk av adopsjon. Han viste heller til det biologiske prinsipp, som går ut på at relasjonen mellom barnet og det biologiske opphavet har en egenverdi som må beskyttes.

Helle tok også for seg bruk av samvær mellom de biologiske foreldrene og barnet.

– Samværet må ha som mål å bygge opp relasjonen, sa han.

– Her er det et klart behov for at Høyesterett fastsetter en kurs, fortsatte han.

Behandlingen av de tre sakene i Høyesterett starter tirsdag og varer til mandag.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.