Da Norge ble dømt i storkammer-avgjørelse fra den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) den 10. september 2019, er det ikke tvil om at det dreide seg om et sviende prestisjenederlag for den norske stat på en sentral internasjonal arena. 
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.