Det har foreløpig ikke kommet noen offisielle kommentarer til at Norge tirsdag igjen ble dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.  Flere fellende dommer er ventet torsdag.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg har felt Norge i tre nye dommer om norsk barnevern. De tre dommene omfatter ni barnevernssaker. I alle ni sakene konkluderer domstolen med at Menneskerettserklæringen artikkel 8 om retten til familieliv er blitt krenket.

Den mest omfattende av dommene omfatter hele seks saker om tvangsadopsjon. Alle disse skjedde i strid med artikkel 8, slår domstolen fast i dommen.

Det var Dagbladet og Rett 24 som omtalte saken først.

Også den andre dommen dreier seg om tvangsadopsjon, mens den tredje dreier seg om to ulike saker om omsorgsovertakelse.

Avskåret fra kontakt

I den ene saken ble barnemoren fratatt omsorgen for tre barn på grunn av frykt for en voldelig far. Deretter ble hun ble avskåret fra all kontakt med to av barna, mens hun fikk se det tredje barnet kun tre timer to ganger i året.

I den andre saken gikk barnevernet inn etter en rekke bekymringsmeldinger.

Foreldrene fikk samvær to timer i uka, men i 2013 bortførte de barnet og holdt det skjult i ti dager, noe de senere ble dømt for. Senere mistet de samværsretten med barnet i tingretten, en kjennelse som senere ble stadfestet i lagmannsretten.

Domstolen i Strasbourg er altså av en annen mening og gir saksøkerne medhold.

I sju av sakene er klagerne tilkjent 25.000 euro, nesten 290.000 kroner, i oppreisning.

Nye dommer torsdag

Norge er dermed dømt i hele ni barnevernssaker i Strasbourg tirsdag. Det betyr at Norge til nå er dømt i 23 barnevernssaker i Menneskerettsdomstolen i nyere tid.

Torsdag faller dom i ytterligere 12 norske barnevernssaker i domstolen i Strasbourg.

Domstolen har i flere dommer slått fast at den norske samværspraksisen etter omsorgsovertakelse, der foreldre og barn får se hverandre to til seks ganger i løpet av ett år, bryter med menneskerettighetene. (NTB)

Kjersti Toppe ble rørt

I juni i år kom Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) med en viktig innrømmelse etter at TV2 arrangerte et møte med et foreldrepar som fikk medhold av EMD og familieministeren:

Kjersti Toppe ga denne uken en unnskyldning til foreldrene og barna som har fått menneskerettene sine krenket av Norge, i til sammen 15 barnevernssaker.

Barneministeren er den første fra en norsk regjering som har tatt et slikt skritt, etter serien av dommer mot Norge i menneskerettsdomstolen de siste årene.

Denne innrømmelsen kom etter et møte med to foreldre som fikk Norge dømt for krenkelser av retten deres til å ha et familieliv. Etter dette møtet uttalte Toppe følgende til TV2:

Etter det sterke møte med foreldrene sier Kjersti Toppe at hun også vil vurdere et forslag om å få inn fagpersoner til å bistå, etter dommer i den europeiske menneskerettsdomstolen EMD).

Slik at krenkelsene som er begått blir forsøkt reparert, i pakt med menneskerettsdomstolens krav.

Og slik at kontakten mellom barn og foreldre kan opprettes igjen, i familier som er brutt opp.

Dette var et forslag advokaten til Trond og Merlita tok opp under møtet med statsråden denne uka.

– Dette vil jeg vurdere. Slik at vi på en eller annen måte kan reparere, bedre og gjenskape tilliten mellom foreldre og barnevernstjenesten. Og slik at disse foreldrene får respekten tilbake, sier Kjersti Toppe til TV 2.

Document krever svar

Document har tirsdag bedt Barne- og familieminister Kjersti Toppe om en kommentar til de siste fellelsene i EMD.

I et intervju med TV2 i juni uttalte du (Kjersti Toppe) at du ville vurdere et forslag om å få inn fagpersoner til å bistå i saker der Norge har blitt felt i EMD. Vil dagens fellelser i EMD bety at arbeidet med å få til en slik ordning nå blir realisert?

Vi spurte også om ministeren var villig til å gi en mer generell kommentar til disse kjennelsene, og hva det sier om Barnevernets stilling i norsk rettsvesen.

Vurderer tiltak for å rette opp barne-skandalene (TV2)

Strasbourg tømmer skuffen og avgjør minst 15 barnevern-klager mot Norge neste uke (Rett24)

Norge felt i ni nye barnevernsaker i Strasbourg (Rett24)

Les også:

Barnevernet avler tragedier

 

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.