Mor og to barn i silhuett mot havet. Foto: © Thorfinn Bekkelund / Samfoto

Tirsdag er det varslet dom i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i ytterligere to saker om norsk barnevern. Norge er dømt i fire saker det siste halvåret.

En av sakene som avgjøres tirsdag, gjelder primært adopsjon og svært begrenset samvær for de biologiske foreldrene etter omsorgsovertakelse. Norges strenge samværspraksis har vært sentralt i flere av de sakene der Norge har blitt felt den siste tiden.

Dommene mot Norge gjelder primært brudd på Menneskerettskonvensjonens artikkel 8 om retten til privatliv og familieliv.

Mange norske saker

Siden 2015 har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) tatt inn 36 saker om norsk barnevern. Det bidrar til at Norge er nummer ni på listen over land med flest saker i domstolen. Sju av sakene er avgjort, og Norge ble felt i fem av disse. Fortsatt gjenstår dermed 29 saker, inkludert de to hvor det er varslet dom om noen dager.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han vil «legge særlig vekt» på dommer fra EMD i arbeidet med ny barnevernslov.

– Når de nå har tatt såpass mange saker til behandling innen dette feltet, tar både jeg, norske myndigheter og domstolene det på største alvor, sa Ropstad i forbindelse med en dom mot Norge sist november.

Veileder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) varslet i februar at det kommer en ny veileder for vurdering av samvær.

– Når en snarlig tilbakeføring til foreldrene ikke er sannsynlig, ser det ut til at det kan ha utviklet seg en «sjablongmessig» vurdering av at samvær etter en omsorgsovertakelse skal ligge på fire-seks ganger i året. Og det uten at en individuell og god vurdering av hver enkelt sak er gjennomført, sa direktør Mari Trommald for en måned siden.

Det samme direktoratet fikk i fjor sommer beskjed fra EMD om at oppfølgingen etter en dom i 2018 ikke var bra nok. Domstolen ba Norge svare på om det var gjort eller ville bli gjort en ny vurdering av å gjenopprette samværet mellom mor og barn i den aktuelle saken.

I februar behandlet Høyesterett i Norge tre saker om barnevern. Sakene ble behandlet samlet i storkammer, som betyr at elleve dommere avgjør saken, i stedet for fem som er det vanlige. Det er ennå ikke falt dom i disse sakene.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.