Eksstatsråd Sylvi Listhaug tar sammen med Jon Engen-Helgheim initiativ til strammere regler for statsborgerskap.

Dagen før 17. mai vil Fremskrittspartiet se til Danmark og stramme kraftig inn på reglene for hvem som kan bli norsk statsborger.

– Den danske regjeringen har kommet med gode forslag, og Norge har mye å lære i asyl- og innvandringspolitikken, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim.

Timingen for utspillet, med tanke på den norske nasjonaldagen, kommenterer han slik:

– 17. mai er en dag hvor vi feirer vår nasjonalfølelse, våre verdier og vår kulturarv. Slik sett kan det i disse tider være nyttig å reflektere over hvordan vi skal beholde dette langt inn i framtiden også.

– Hvis de skal bli norske, holder det ikke å være det på papiret. De må være norske i hjertet, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim.

Listhaug vil endre

Onsdag innledet den danske integreringsministeren Inger Støjberg forhandlinger med sosialdemokratene og Dansk Folkeparti om nye og skjerpede bestemmelser for å oppnå statsborgerskap.

På Stortinget ønsker Støjbergs tidligere ministerkollega og politiske allierte Sylvi Listhaug å følge opp:

– Altfor lenge har vi delt ut statsborgerskap som om det var sukkertøy. Vi har strammet noe inn, men tiden er overmoden for å sette langt tøffere krav, sier hun.

Fem krav

Konkret tar Fremskrittspartiet til orde for at utlendinger som begår overgrep mot barn, skal nektes statsborgerskap. To års krav om selvforsørgelse uten offentlige ytelser og økte språkkrav er blant øvrige forslag.

Frp-politikerne vil også ha obligatorisk troskapsløfte og statsborgerskapsseremoni.

I tillegg skal personer permanent kunne utestenges fra statsborgerskap hvis de oppfordrer til terror eller drap på folkegrupper eller på bakgrunn av den enkeltes seksuelle orientering.

– Norske i hjertet

Til tross for at Listhaug og Helgheim representerer Frp, rettes ikke bestillingen først og fremst til regjeringen, men til de øvrige partiene på Stortinget.

– Vi håper selvsagt at det skal være mulig å få flertall for ytterligere innstramminger på Stortinget. Statsborgerskap er en av de største gavene og privilegiene som vi kan gi, sier Helgheim.

Til utlendinger som ønsker å bli norske statsborgere, har han følgende oppfordring:

– Hvis de skal bli norske, holder det ikke å være det på papiret. De må være norske i hjertet.