Høyre og Frp får trolig ikke flertall for forslaget om at Justisdepartementet skal kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol. Opposisjonen er imot forslaget.

Høyre og Frp får trolig ikke flertall for forslaget om at Justisdepartementet skal kunne frata norske fremmedkrigere passet uten å gå via en domstol.

Stortingsflertallet sier nei til forslaget, melder NRK.

– Regjeringen ønsker en hjemmel for å kunne frata personer som kan utgjøre en trussel mot vitale nasjonale interesser, statsborgerskapet, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp.

– Det er fremmedkrigere og potensielle terrorister vi snakker om, som vi ønsker å reagere hurtig mot hvis man mener at de planlegger å utføre terror mot Norge.

Arbeiderpartiet mener saken handler om grunnleggende rettsprinsipper.

– Det å miste sitt norske statsborgerskap er svært inngripende. Det er en straff og skal oppleves som en straff, og nettopp derfor er det ikke slik at det er Sylvi Listhaug som skal frata noen et norsk statsborgerskap, det skal en norsk domstol gjøre, sier stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap).

Også Venstre er imot forslaget om å frata fremmedkrigere både statsborgerskap og pass.

Både Storbritannia og Danmark har innført en ordning hvor de inndrar passene til mistenkte fremmedkrigere. Frp reagerer kraftig på at opposisjonen nå legger hindringer i veien for en slik ordning også i Norge.

– Det kan synes som om disse terroristenes rettssikkerhet er viktigere enn nasjonens sikkerhet, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim til NRK.

Lauvås sier Ap mener det er feil at «en tilfeldig valgt justisminister skal ha fullmakten til å frata folk statsborgerskapet».

– La meg si det slik: Jeg tror vi alle skal stole mer på en domstolsbeslutning enn på Sylvi Listhaugs dømmekraft.

Forslaget om å innskrenke bevegelsesfriheten til mistenkte fremmedkrigere har versert i flere år på Stortinget. Både Frps Solveig Horne og partifelle og tidligere justisminister Anders Anundsen har tatt opp dette tidligere.

Senest i fjor vår var justiskomiteen, som da besto av representanter fra Høyre, Ap, Frp, KrF og Sp, enig om å legge fram et forslag til ny passlov der myndighetene får muligheten til å frata mulige norske fremmedkrigere reisedokumentene deres.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂