Sakset/Fra hofta

I artikkelen «Hadia om anstendighet og konspirasjoner» skrev vi 25. mars:

Sylvi Listhaugs (korrekte) påstand om at Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet er igjen tema for leserinnlegg. Denne gang fra Hadia Tajik. Den samme Hadia som i 2016 kommenterte regjeringens lovforslag om å frata mistenkte fremmedkrigere pass og reisedokumenter på denne måten:

– Dette er et nødvendig tiltak. Når det er personer som planlegger å bli fremmedkrigere, og politiet har god grunn til å tro det, så trenger politiet bedre virkemidler for å forhindre det, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NRK.

– Er det greit at det ikke går veien om domstolene?

– Så lenge den det gjelder kan klage til rettsvesenet i ettertid, er det ingen grunn til å forsinke politiets arbeid med å legge inn domstolskontroll i forkant av en sånn sak som dette, sier Tajik.

To år etterpå har Ap som kjent snudd i denne saken. Selv om altså PST fremdeles mener at dette ville vært en viktig lovendring i nasjonens sikkerhetsmessige interesse

3. april ble Document kontaktet av Silje S. Skiphamn via e-mail for å gi et tilsvar til en faktasjekk som de hadde utført på vårt innlegg. Vi fikk kun tilsendt konklusjonen til Faktisk.no og ikke innlegget som de hadde skrevet. Eller kanskje de ikke hadde skrevet det enda? Email-utvekslingen var tilsynelatende grei:

2018-04-03 11:17 GMT+01:00 Silje Sjursen Skiphamn <silje@faktisk.no>:

Hei,

denne artikkelen siterer du uttalelser Hadia Tajik kom med til NRK i 2016. I neste setning skriver du: «To år etterpå har Ap som kjent snudd i denne saken». Resten av teksten handler om regjeringens forslag om å ta fra fremmedkrigere statsborgerskapet. 
 
Vi har faktasjekket påstanden om at Ap har snudd i denne saken. I 2016 kommenterte Tajik et lovforslag om å frata fremmedkrigere reisedokumenter (pass og nasjonalt ID-kort) uten domstolsbehandling. I 2018 handlet lovforslaget om å frata fremmedkrigere statsborgerskapet uten domstolsbehandling. Vi mener derfor det ikke er riktig å si at Ap har snudd i denne saken.
 
Hvis du har dokumentasjon som viser noe annet, er du velkommen til å sende det over.
 
Så langt har vi konkludert med følgende:
 
Nei, Arbeiderpartiet har ikke snudd i saken om å frata fremmedkrigere det norske statsborgerskapet. Her blander Document to ulike lovforslag.
I 2016 foreslo regjeringen at det skulle bli mulig å frata fremmedkrigere reisedokumenter (pass og nasjonalt ID-kort) uten behandling i domstolen. Dette støttet Arbeiderpartiet. I 2018 foreslo regjeringen å gjøre det mulig å frata fremmedkrigere statsborgerskapet uten domstolsbehandling. Dette forslaget fikk ikke Aps støtte. Å frata noen reisedokumenter, er ikke det samme som å frata dem statsborgerskapet.
Vi vil gi dere mulighet til å komme med et kort tilsvar (3-4 setninger) til konklusjonen. Håper å høre fra dere innen klokken 16 i dag. Si gjerne fra hvis det blir for kort frist!
Med vennlig hilsen
Silje S. Skiphamn
Journalist

Og vårt svar:

Hanne Tolg hanne.tolg@gmail.com

3 Apr (1 day ago)
to Siljehans, bcc: Christian

Hei Silje!

Her er mitt svar:

Holdningen til Ap har endret seg. I mars 2018 stemte Ap for forslaget til Høyre og Frp om en hurtigdomstol for å kunne frata fremmedkrigere statsborgerskap, men dette var først etter at Listhaug hadde gått av.

Hadia Tajik uttalte i 2016 om inndragelse av pass og andre reisedokumenter: – Dette er et nødvendig tiltak. Når det er personer som planlegger å bli fremmedkrigere, og politiet har god grunn til å tro det, så trenger politiet bedre virkemidler for å forhindre det.

Nå som Ap vil ha hurtigdomstol for å kunne frata dem statsborgerskapet, er det i prinsippet små forskjeller og AP har helt klart nærmet seg Høyre og Frp i spørsmålet. Kjernen i saken er at det, for å bruke Tajiks ord, behøves bedre virkemidler. At det finnes tekniske forskjeller mellom beslektede virkemidler er politisk mindre vesentlig.

 

Med vennlig hilsen

Hanne Tolg

Document.no

 

Her er skjermdumpen fra 3. april:

Etter at Faktisk.no har publisert saken i dag, 4. april, så ser vi at de både har lagt inn en parentes i vårt opprinnelige innlegg som vi aldri skrev, i tillegg til at de har kuttet av midten av tilsvaret og lagt inn sin egen kommentar.

«To år etterpå har Ap som kjent snudd [i saken om å frata fremmedkrigere statsborgerskapet].»

Denne parentesen droppet Faktisk.no i tittelen, for å vrenge enda mer på teksten:

Deretter publiserte Faktisk.no dette tilsvaret, som vi heller ikke skrev:

TILSVAR

Faktisk.no har gitt Hanne Tolg i Document mulighet til å komme med tilsvar til konklusjonen. Hun kommenter ikke konklusjonen direkte, men fastholder at holdningen til Ap har endret seg. I en e-post til Faktisk.no skriver Tolg:

I mars 2018 stemte Ap for forslaget til Høyre og Frp om en hurtigdomstol for å kunne frata fremmedkrigere statsborgerskap, men dette var først etter at Listhaug hadde gått av.

Forslaget fra Høyre og Frp gikk ut på å be regjeringen «utrede om det kan etableres en ordning med rask domstolsbehandling av saker som gjelder tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser». Det ble altså ikke vedtatt at det skal innføres en slik ordning.

Tolg mener vedtaket om hurtigdomstol viser at det i prinsippet er små forskjeller, og at Ap helt klart har nærmet seg Høyre og Frp i spørsmålet. Hun skriver:

Kjernen i saken er at det, for å bruke Tajiks ord, behøves bedre virkemidler. At det finnes tekniske forskjeller mellom beslektede virkemidler er politisk mindre vesentlig.

I det publiserte, men avkortede tilsvaret, har Faktisk.no laget et innrykk på to sitater av vårt tilsvar.

NTB gadd ikke engang å gjøre dette i sin videreformidling, slik at der fremstår Faktisk.nos kommentar midt i tilsvaret som en del av vår kommentar:

Hva i all verden er poenget med tilsvarsrett når Faktisk.no redigerer tilsvaret til eget forgodtbefinnende? I dette tilfelle tok det bort halve poenget fra tilsvaret da de fjernet det sitatet vi hadde lagt inn fra Hadia Tajik. I hvilken grad mener Faktisk.no at tilsvarsretten er ivaretatt når halve tilsvaret er borte?

Dette er høyst uredelig av Faktisk.no. Det er ille nok at man ikke får tilsendt selve innlegget til kommentering, om man ikke skal få tilsvaret avkortet og vrengt på i tillegg.

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!