Sakset/Fra hofta

Sylvi Listhaugs (korrekte) påstand om at Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet er igjen tema for leserinnlegg. Denne gang fra Hadia Tajik. Den samme Hadia som i 2016 kommenterte regjeringens lovforslag om å frata mistenkte fremmedkrigere pass og reisedokumenter på denne måten:

– Dette er et nødvendig tiltak. Når det er personer som planlegger å bli fremmedkrigere, og politiet har god grunn til å tro det, så trenger politiet bedre virkemidler for å forhindre det, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NRK.

– Er det greit at det ikke går veien om domstolene?

– Så lenge den det gjelder kan klage til rettsvesenet i ettertid, er det ingen grunn til å forsinke politiets arbeid med å legge inn domstolskontroll i forkant av en sånn sak som dette, sier Tajik.

To år etterpå har Ap som kjent snudd i denne saken. Selv om altså PST fremdeles mener at dette ville vært en viktig lovendring i nasjonens sikkerhetsmessige interesse:

– Vi må veie hvor sterkt vernet og rettssikkerheten skal være for den enkelte, opp mot nasjonens interesser. Der mener jeg at nasjonens interesser veier tyngst, sier Bjørnland.

Saken har blitt debattert helt siden 2012. Statsadvokat Jan F. Glent advarte mot å være ettergivende mot fremmedkrigerne:

– Det er noe oppsiktsvekkende å hevde at Norge blir sikrere av å ha potensielle terrorister boende i Norge enn å få dem utvist eller nektet innreise, kommenterer Glent.

Alle forstår at tiden er dyrebar når det gjelder å kunne stanse jihadister som ønsker å utføre terror. Sa jeg alle? Nei, ikke alle. For Arbeiderpartiet synes ikke det er så viktig lenger.  Stein Erik Lauvås  (Ap) mener at vi har tid nok til å ta slike saker via domstolene. Tidligere i mars sa han:

– I en rettsstat som Norge, mener vi at det skal være domstolene som skal avgjøre hvorvidt du skal beholde eller miste ditt statsborgerskap.

Lauvås sier Ap mener det er feil at «en tilfeldig valgt justisminister skal ha fullmakten til å frata folk statsborgerskapet».

– La meg si det slik: Jeg tror vi alle skal stole mer på en domstolsbeslutning enn på Sylvi Listhaugs dømmekraft.

Som om det skulle være justisministerens beslutning å ta alene.

Etter at Arbeiderpartiet har skiftet mening om hvordan man best skal håndtere Norges sikkerhet når det gjelder jihadister og Listhaug har trukket seg, finner endelig Hadia Tajik anledningen til nok et spark rettet mot Sylvi. Litt på overtid. Har hun vært på ferie eller ville hun vente til alle var ferdige med debatten slik at hun kunne fremstå som den voksne og forstandige? Dette er en konspirasjonsteori, skriver hun.

Listhaugs utsagn er dermed ikke bare en frekk formulering. Det fremmer og legitimerer en farlig konspirasjonsteori, som lever i beste velgående, som likes og deles og som ikke kan gis autoritet av et av landets høyeste embeter.

Vi kan ikke med vår beste vilje evne til å se konspirasjonsteorien her. Ap mener da vitterlig at rettssikkerheten til de PST anser som farlige for landet skal settes FØR landets sikkerhet. Ellers ville de jo ha stemt for lovforslaget.

Tajik kan skrive så mange fine ord hun vil om ytringsfrihet i Aftenposten. Men det er bare ord. For når det virkelig gjelder, så vet hun hvor grensen går. Og den går ved Sylvi Listhaugs Facebook-oppdatering, sier Tajik.

Likevel gikk det en grense ved Sylvi Listhaugs Facebook-oppdatering.

Hun har selv forsøkt å fremstille det som et spørsmål om spissformuleringer og ytringsfrihet. Men ingen av hennes mange tidligere spissformuleringer har utløst krav om mistillitsvotum på Stortinget.

Hvis man er av den litt selvopptatte typen, kan man derfor tenke at dette handler om Listhaug. Men det gjør ikke det. Det handler om ytringen.

Hun skrev at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet. Etterpå la hun kjekt til: Lik og del. Dette er ikke en spissformulering. Det er en usann og farlig konspirasjonsteori.

Et Arbeiderparti, som har gått fra sine egne velgere, ser ikke ut til å lære noe som helst der de raser nedover på målingene mens de sliter med å bli enige med seg selv. Vi kan bare ønske dem lykke til videre nedover og vurderer samtidig å sende blomster. Via Interflora, selvsagt.

Aftenposten

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.