Gjesteskribent

Så godt som hver gang statsråd Sylvi Listhaug ytrer seg offentlig, skaper det hysteriske anfall i Arbeiderpartiet og venstresiden for øvrig. Det gjentok seg også denne helgen.

Bakgrunnen for Ap-utblåsningene er at Regjeringen har foreslått å ta passet fra norske terrorister i fremmed tjeneste. Dette er aktuelt for muslimer som har vervet seg som IS-krigere i Syria og Irak. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har anslått at minst 100 fremmedkrigere i Midtøsten har norsk tilknytning. For å redusere risikoen for terror på norsk jord, foreslo Regjeringen at statsborgerskap kan fratas terrorister ved administrative avgjørelser.

Men det ville Stortingets venstreside ikke vite noe av. Med Arbeiderpartiet som anfører ble forslaget nedstemt. Omsorgen for terroristers interesser veier tyngre enn landets sikkerhet. Venstresiden mener at slike spørsmål må avgjøres av domstolene. Det betyr at hjemvendte terrorister kan sprade fritt og fryktskapende omkring inntil domstolene har avgjort spørsmålet. Det kan ta tid – ikke bare fordi domstolene er så underbemannet at det tar årevis å få slike saker avgjort, men også fordi de vil havne i Høyesterett med tilhørende tidsbruk.

Saken har også en prosessøkonomisk side. Ved å følge Regjeringens opplegg ville terroristene selv måtte gå til sak mot staten og bære sakens omkostninger. Gjett hvem som må ta regningen med Ap-opplegget? Skattebetalerne, selvsagt – hvem ellers?

Hvis nordmenn mener seg urettmessig behandlet av det offentlige, må de selv anlegge søksmål. Det skjer for eksempel hvis en bilist mener seg feilaktig fratatt førerkortet, og klage ikke fører frem. Da må bilisten selv bære risikoen både for sakens utfall og for saksomkostningene. Stortinget mener andre regler skal gjelde terrorister.

Det var mot denne bakgrunn at statsråd Listhaug skrev på Facebook at «Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Dette er jo sakens kjerne og en god forklaring på Ap-holdningen. Folks trygghet er ikke prioritert.

Arbeiderpartiet har ikke alltid vært like opptatt av folks rettssikkerhet. I årene etter 1945 ble hundrevis av norske kvinner fratatt passet og deportert til Tyskland fordi de hadde giftet seg og fått barn med tyske soldater. Da var det ikke snakk om noen domstolsbehandling. Det holdt med en administrativ vurdering. Heller ikke søknader om å få statsborgerskapet tilbake førte frem. Ap-regjeringen var konsekvent overfor kvinner som ikke hadde brutt norsk lov i det hele tatt, bare latt seg forelske. Men nå skal muslimske terrorister få bedre behandling. For Ap gjelder én rett for norske kvinner og en helt annen for muslimske terrorister. Det er også en del av sakens kjerne.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og den permanent fornærmede KrF-leder Knut Arild Hareide har svingt seg opp på verbale høydedrag i sin fordømmelse av at Sylvi Listhaug har avslørt dem og satt ord på deres unnfallenhet. Det var Regjeringen som fremmet forslaget for Stortinget. Derfor stiller statsminister Erna Solberg seg bak Sylvi Listhaug og fnyser av Ap-kritikken. Det førte til at Gahr Støre søndag omtalte Solberg som «feig».

Når Jonas Gahr Støre får tenkt seg om, bør han vaske munnen sin og tenke over om partiets tilbakegang kanskje kan ha med nedprioritering av folkelig trygghet å gjøre.

Og så bør han skjemmes over å ha tilhørt en regjering som tok så lett på behovet for sikkerhet at en satanisk terrorist ble gitt anledning til å myrde 69 av hans egne.

Det er ekstra aktuelt i disse dager hvor Utøya-filmen vises på landets kinoer.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!