Hadia Tajik får svar på tiltale fra Listhaug, som sier Tajik vrangleser hennes bok «Der andre tier» og at hennes utspill er et desperat forsøk fra Ap på å innsnevre den offentlige debatten.

I et debattinnlegg i VG nylig skrev Hadia Tajik at Sylvi Listhaug i sin nye bok presenterer en konspirasjonsteori om Arbeiderpartiet, 22. juli og hennes egen avgang som justisminister. Tajik mente at Listhaug drev med konspirasjonsteorier: «Konspirator Listhaug kan ikke bli stående uimotsagt.»

Listhaug:

«Dette er både usant og uakseptabelt fra et parti som stadig påstår at andre driver med polarisering og splittelse som skaper et kaldere samfunn. Arbeiderpartiet har lenge sagt at «alle skal med». Men ikke hvis du er Frp-er. Da skal du demoniseres ut av ordskiftet som en ytterliggående konspirasjonsteoretiker. Dette kan vi ikke lenger la Ap fortsette med.»

Listhaug viser til Facebook-innlegget hun la uti mars: «Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre!» etterfulgt av et bilde av terrorister knyttet til Al-Shabaab med teksten: «Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Saken var altså utelukkende knyttet til fremmedkrigere og virkemidler regjeringen ønsket å få på plass for å bekjempe denne type terrorister, skriver Listhaug, og peker på at det samme budskapet kom frem i Kveldsnytt kvelden før:

«Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim, sa at Ap setter rettighetene til rettssikkerhet for de mistenkte terroristene foran hensynet til å kunne frata dem statsborgerskap og pass raskt, slik Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde anbefalt. Grunnen til at innslaget kom denne dagen var fordi forslaget ble ferdigbehandlet i komiteen på Stortinget samme dag, og som Tajik godt vet, er det ikke greit å gå ut med andre partiers standpunkter før saken er avklart.

Arbeiderpartiet svarte helt rolig og avdempet på torsdag til dette budskapet med at de ønsket domstolsbehandling. På fredag gjorde de en fullstendig helomvending. Først et godt stykke ut på fredag rullet Ap-rådgivere og politikere ut påstanden om at innlegget hadde med 22. juli å gjøre. Noe det på ingen måte hadde. Det hadde med fremmedkrigere å gjøre.»

Listhaug lærte i First House «hvordan Arbeiderpartiet jobber for å stemple motstandere», skriver hun, og hvordan de setter i gang et storstilt apparat av rådgivere og folkevalgte. De mobiliserer forskere og andre Ap-lojalister for å bekrefte inntrykket.

For Ap er det ubehagelig at de er blitt avslørt for denne strategien, skriver Listhaug, som ser dette som bakgrunnen til at Tajik nå angriper henne «for å stemple det hele som en konspirasjonsteori». Hun avviser at hun eller Frp fronter konspirasjonsteorier.

«Dette er et desperat forsøk på å innsnevre den offentlige debatten, og kneble stemmer som står for en streng innvandringspolitikk ved å sette dem i bås med ytterliggående ekstremister.»

Listhaug viser til uttalelsene Jonas Gahr Støre kom med i Dagens Næringsliv i romjulen i fjor: «Ap snakker for lite om 22. juli og burde ta et større oppgjør med ekstremismen som retter seg mot Ap», og at han senere har han uttalt at Listhaug «bevisst og kalkulert nører opp under det hatet som tok så mange liv 22. juli.»

«Dette, Hadia Tajik, er rene konspirasjoner, og er det aller drøyeste, mest polariserende du kan angripe andre politikere for i Norge. Når dere, Tajik og Støre, setter meg og alle som er for en streng innvandringspolitikk i bås med Norges verste massemorder siden krigen, er dere med på å polarisere og splitte samfunnet vårt.»

Frp vil ikke akseptere slik skittkasting lenger, skriver Sylvi Listhaug.

 

Hadia Tajik hardt ut mot Sylvi Listhaug: – Hun anerkjenner konspirasjonsteorier!

Stopp demoniseringen, Tajik

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂