Den danske regjeringens planer for å stramme reglene for familiegjenforening etter EF-domstolens beslutning i Metock-saken, kan danne modell for resten av EU, sier generaldirektør i EU-kommisjonens avdeling for frihet, sikkerhet og rettferdighet, Jonathan Faull. Det er ventet at de danske forslagene til rett til familiegjenforening i henhold til EU-reglene vil dreie seg om omfattende krav […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.