Den danske regjeringens planer for å stramme reglene for familiegjenforening etter EF-domstolens beslutning i Metock-saken, kan danne modell for resten av EU, sier generaldirektør i EU-kommisjonens avdeling for frihet, sikkerhet og rettferdighet, Jonathan Faull. Det er ventet at de danske forslagene til rett til familiegjenforening i henhold til EU-reglene vil dreie seg om omfattende krav til dokumentasjon.

»Vi forventer i løbet af de næste dage at modtage den endelige tekst fra den danske regering, men vi har ved flere møder fundet, at de nye danske udspil ser ud til at være helt i overensstemmelse med de muligheder, som enkeltstater har for at fortolke direktivet om EU-borgeres frie bevægelighed. Det er danskernes planer om at stille nye, konkrete krav om dokumentation for, at et ægteskab er ægte og reelt,« siger Jonathan Faull.

Det har længe været uvist, hvad den danske regering ville spille ud med for at hindre en vækst i antallet af familiesammenføringer. De hidtidige stramme danske regler blev i realiteten undermineret af en afgørelse fra EF-domstolen, der kom den 25. juli.

Ulovligt ophold

Den fastslog, at det var tilladt for en EU-borger at rejse fra et land til et andet med sin ægtefælle fra et land uden for EU – også selv om den pågældende ægtefælle opholdt sig ulovligt i EU.

I følge EU`s-toppembedsmann vil den danske regjeringen forsøke å demme opp for forbigåelse av de strenge utlendingsreglene ved å stille store krav til dokumentasjon for ekteparets eventuelle opphold i andre EU-land:

Danske embedsmænd har bl.a. nævnt mulighederne for at kræve dokumentation for samlivets længde, at parret kunne fremvise lejekontrakt, skøde i forbindelse med boligkøb, bevis for tilmelding til eventuel daginstitution og skole, tilmelding til sundhedsmyndigheder osv. Og det er krav, som kan gå hen og danne skole for andre EU-lande, vurderer Jonathan Faull.

»Det er ikke kun Danmark, der oplever, at EF-dommen giver problemer. Man kan forestille sig, at de danske krav vil blive brugt som model i andre EU-lande,« siger generaldirektøren.

Han tilføjer, at EU-kommissionen i drøftelserne med de danske embedsmænd og politikere har fastslået, at der ikke kan sættes nogen tidsmæssig begrænsning på, hvor længe man skal have opholdt sig i et andet EU-land, før man kan rejse til sit hjemland med ægtefællen. Det er op til en individuel vurdering i de enkelte lande, siger Faull.

Det flugter ganske præcist med, at integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) for få dage siden slog fast, at Udlændingeservices praksis om, at to ugers arbejde i 10-12 timer i et andet EU-land var tilstrækkeligt, ikke længere gjaldt.

Jyllands-Posten: EU: Dansk stramning som model