Nytt

Flere EU-land krever nå at EU strammer inn regelverket for EU-borgeres misbruk av den frie bevegelse i EU for å få tilgang til sosiale velferdsytelser, skriver Jyllands-Posten.

I et felles brev krever Storbritannia, Tyskland, Nederland og Østerrike at EU griper inn overfor innvandrere som påfører vertslandene store utgifter i form av sosiale stønader. I brevet fra de fire landenes innenriksministre heter det at «noen innvandrere utnytter de mulighetene den frie bevegelsen gir, uten å leve opp til de kravene som følger med slike rettigheter».

Videre heter det: «Denne typen innvandrere belaster sine vertsland med store, ekstra utgifter, særlig i forhold til skoler, helsetjenester og boliger, og (…) truser med å uthule aksepten av den europeiske ideen om solidaritet».

Kravet kommer samtidig med dansk politisk misnøye med en avgjørelse i EU-domstolen om utenlandske studenters rett til stønad i studietiden:

Kravet rammer direkte ind i en dansk debat om SU til udenlandske studerende. EU-Domstolen slog i februar fast, at borgere fra Bulgarien, Litauen og ethvert andet EU-land har ret til SU på lige vilkår med danske studerende, når de studerer i Danmark og har et fritidsjob ved siden af.

Venstres EU-ordfører, Lykke Friis, opfordrer regeringen til at bruge kravet fra de fire andre EU-lande til at løfte debatten til en mere principiel diskussion og få en tilbundsgående undersøgelse af, hvor stort problemet er.

»Det er bedre for Danmark at få en bred debat, end at vi render EU på dørene med særproblemer. Vi bakker i Venstre op om den frie bevægelighed. Det er kronjuvelen i EU-samarbejdet, men der er brug for at sætte en kile i svingdøren for velfærdsturisme, som skaber en negativ holdning til EU-samarbejdet. Så det krav skal vi selvfølgelig støtte,« siger hun.

Dansk Folkeparti (DF) går inn for at Danmark skal bruke muligheten til å presse på for helt å fjerne EU-borgeres rett til skattefinansierte sosiale ytelser i andre EU-land:

»Det lægger et urimeligt stort pres på vores velfærdsstat og skal blokeres helt,« siger EU-ordfører, Pia Adelsteen.

Også i Enhedslisten erkender gruppeformand Per Clausen, at det sætter det danske system under pres.

»Alle har sociale rettigheder, men så længe velfærden i nogle lande er skattefinansieret, mens andres er baseret på forsikringsordninger, skaber de åbne grænser vanskeligheder,« siger han.

De fire EU-landene oppfordrer EUs irske formannskap til å ta opp problemet på et møte for EUs justis- og innenriksminstre i juni. Nederlands innvandringsminister, Fred Teeven, sier at de fire landene mener det må være mulig å lage en felleserklæring om velferdsturisme under de gjeldende EU-regler, som f.eks. å forby en person gjeninnreise i en periode dersom vedkommende har skaffet seg sosial bistand på feilaktig grunnlag.

Det er særlig Storbritannia som presser på for at Bryssel skal gi medlemslandene rett til å begrense utenlandske statsborgeres adgang til velferdsytelser:

Det skal forringe mulighederne for såkaldte velfærdsturister, hvilket er en betegnelse for borgere fra fattigere EU-lande, som flytter til rigere nationer for at nyde godt af deres mere generøse velfærdsydelser. Ifølge Financial Times sker det f.eks. igennem proformaægteskaber eller ved at blive optaget på en universitetsuddannelse.

Tyskland var på sin side blant landene som tidligere i år blokkerte for Bulgaria og Romanias opptagelse i Schengen-samarbeidet etter at flere tyske delstater har opplevd en strøm av innvandrere fra de to fattige EU-landene, hvilket har vært en belastningen på de respektive kommunenes budsjett. I den forbindelse uttalte den tyske innenriksministeren, Hans Peter Friedrich, at «Tyskland ikke kan tillate at det utvikler seg en situasjon hvor folk fra hele Europa kommer til Tyskland bare fordi vi har de høyeste sosiale stønadene. (…) Bryssel er nødt til å ta mer hensyn til den folkelige stemningen i EUs medlemsland».

Justitsminister Morten Bødskov (S), som ventes at deltage i mødet i juni, har ikke ønsket at kommentere sagen, men EU-Kommissionen har tidligere udtrykt modstand mod at ændre reglerne.

Jyllands-Posten: Flere lande kræver opgør med velfærdsturisme. Artikkelen krever abonnement.