Gjesteskribent

“Hver dag glæder jeg mig over, at ‘dem og os’-debatten er død”, sagde Margrethe Vestager i sin grundlovstale 5. juni. Kort før den debat “lukkede og slukkede”, forsøgte VKO-regeringen sig med “…en genindførelse af den permanente grænsekontrol, der sendte et klart signal til vores omverden om, at vi var os selv nok. Men den debat forstummede heldigvis med den gamle regerings exit”, sagde Margrethe Vestager triumferende.

Ja, bare vi ikke havde brug for den debat. Men det er desværre for tidligt at lukke og slukke, hvis vi sætter lys på Danmarks virkelighed og ikke på radikale glansbilleder. For skal vi tro beretningerne fra dem, der har skoen på, og ved hvor den trykker, så er de kriminelle indvandrere ikke blevet formildet af, at Danmark fik en ny regering, der er grænseløst tolerant.

Se bare, hvad danske politifolk og klare tal og statistik har at sige om det problem, hvorom debatten er “lukket og slukket”, i nummer 3 og 4 af Politiforbundets medlemsblad:

Siden Danmark trådte ind i det grænseløse Schengen-samarbejde for 11 år siden, er antallet af indbrud steget med 46 procent, trick-, taske- og lommetyverier med 140 procent, og tyverier på byggepladser, af benzin, biler og cykler er eksploderet. Sidste år satte danske forsikringsselskaber rekord med 2,3 mia. kroner i erstatning. 2007 blev der truffet afgørelse mod 3.269 østeuropæiske EU-borgere; sidste år var tallet 7.677.

Og mens vi har hørt kriminologer og sociologer fortælle, at østbanderne kun eksisterer i vores fantasi, så peger 10 af landets 12 politikredse i bladet “Dansk Politi” uden tøven på: Rumænere, lithauere og polakker. Og om rumænere: 589 blev sigtet i 2005. Fem år efter var tallet 2.524. Men for tiden lader lithauere til at tage têten.

Jeg er ked af at udlevere bestemte befolkningsgrupper, men sådan er billedet altså. Jeg er også ked af at udlevere danske politifolk til Det Radikale Venstres vrede, for politiet har problemer nok i forvejen; og husk på den behandling der overgik chefen for Københavns drabsafdeling Ove Dahl, da han kom til at generalisere et vist mønster i opførsel hos mange af vore rumænske EU-medborgere. Men sandheden skal frem.

Og det er skræmmende billeder af både hverdagen og fremtiden, som politifolkene tegner i i “Dansk Politi”s grundige artikler. Min konklusion er i hvert fald, at Danmarks grænser i dag er et åbent sår.

Politiet udviser nogle gange personer, der er blevet taget, dømt og udvist af Danmark for kriminalitet fire og fem gange, men som frejdige vender tilbage med nye, falske dokumenter. Nogle gange når de hurtigere tilbage til den politikreds, hvorfra de er blevet kørt til grænsen, end politiet selv, spøger politifolkene. “Og så har de endda 100 euro med på lommen, så de ikke betragtes som subsistensløse af tysk politi,” siger Henrik Flink Christensen fra Østjyllands politi.

En gruppe under politiet i sydøstjylland opererer under navnet “ØSTKRIM”. (Et rigtigt “dem-og-os”-navn, der efter min mening rammer plet, men som nok anbringer gruppen i Det Radikale Venstres søgelys.) ØSTKRIM blev oprettet efter en bølge af indbrud, der kulminerede med en bande rumæneres drab på en 76-årig mand i i Galten for fire år siden. ØSTKRIM har pågrebet hundreder af forbrydere, enkeltpersoner såvel som effektive forbrydersyndikater. Og om rumænere: 589 blev sigtet i 2005. Fem år efter var tallet 2.524.

Henrik Thuesen leder en mobil gruppe under Midt- og Vestjyllands politi, som arbejder målrettet med østeuropæere, altså “dem”. Men om straffenes virkning, siger han: “I de breve, de skriver til familien, bliver opholdet i et dansk fængsel beskrevet som et luksushotel. Der er masser af kanaler på fjernsynet og mad tre gange om dagen, og så kan man tilmed tjene flere penge under opholdet end en månedsløn i hjemlandet”, siger Henrik Thuesen. Politifolkene efterlyser at kunne udlevere forbryderne til en noget mere fængsels-agtig afsoning i deres hjemlande. Bare det at kunne ekspedere dem hurtigt tilbage ville være et fremskridt. Men modtagerlandene i EU slæber på fødderne.

Dansk Politi er til min overraskelse også bagud i forhold til politi i andre lande; f.eks. skriver “Dansk Politi”, at vores fingeraftryk af forbrydere er så dårlige, at de ofte bliver kasseret!

Vi ved ikke, hvor mange indvandrere, der opholder sig ulovligt i Danmark, men kilderne i “Dansk Politi” skyder på alt mellem 20.000 og 50.000. Mange illegale går dog helt afslappet rundt iblandt os, for fup-ID-kort og pas fra andre EU-lande, der sjældent bliver kontrolleret, samt købte eller lejede identiteter, er vejen til at opnå ægte danske dokumenter. Og det er adgangen til alskens sociale ydelser.

De udenlandske politifolk, som bladet “Dansk Politi” har talt med, mener, “…at skandinavien sandsynligvis vil opleve en fortsat eksplosiv vækst i antallet af østkriminelle, og at der er tale om en bølge, kendt i Holland, Tyskland og andre lande, som bevæger sig mod nord.”

Rød-hvide grænsebomme er kønne og robust grænsekontrol er en fornuftig foranstalning, som enhver fri nation har ret til. Men det er ikke nok. Vi må også have ‘et forsvar i dybden’ bag vore klart markerede grænser, hvor ethvert køretøj og enhver person, der påkalder sig den mindste mistanke efter politiets sunde fornuft, skal kontrolleres. Her skal det ikke skorte på midler. Vi må forsvare os med hurtige domsfældelser og udvisninger og hårdere straffe for gentagelser. Og det er kun rimeligt, at de dømte afsoner derhjemme, i EU-lande fjernt fra Danmark, under vilkår som de er vante med og har respekt for.

Vi skal ikke være flove over at diskutere, hvordan vi forsvarer ‘os’ mod ‘dem’. Så lad os – når Margrethe Vestager har lukket, slukket og endeligt forladt det mørklagte lokale – tænde lyset igen og genoptage den forstummede debat om, hvor Danmarks grænser går.

 

Opprinnelig i Jyllands-Posten.