Nytt

En EU-dom fra desember fratar Danmark muligheten for nekte familiegjenforening/familieetablering for tyrkiske statsborgere under 24 år. EUs har dermed bekreftet en avtale fra 80-tallet med Tyrkia om at fremtidige innstramninger av reglene for utlendinger ikke skal gjelde for tyrkiske statsborgere som arbeider i EU:

– EU-dommen viser, at skærpelser af udlændingelovgivningen såsom 24-års-reglen kan vise sig at være ulovlige, siger Peter Starup, lektor i EU- og udlændingeret ved Syddansk Universitet.

Han får opbakning fra ph.d. Thomas Gammeltoft-Hansen, som forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

– Såfremt der er tale om tyrkiske arbejdstagere, må man læse aftalen sådan, at den giver ret til et familieliv. I så fald bortfalder 24-års-reglen, lyder det.

Den tyrkiske ambassaden i København er glad for dommen, og forventer nå at den danske regjeringen lemper på de nåværende reglene slik at tyrkere bosatt i Danmark vil kunne hente sine ektefeller under 24 år til landet:

– Tyrkere i Danmark skal have de rettigheder, de har krav på, siger juridisk konsulent Cem Bas fra den tyrkiske ambassade i København.


I Dansk Folkeparti er man rystede.

– Det nægter jeg simpelthen at anerkende. Hvis det værste skulle ske, så er læren fra Metock-dommen, at vi må prøve andre veje for at bevare en stram udlændingepolitik, siger partiets integrationsordfører Peter Skaarup.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V). Hun har dog allerede fastslået, at EU-dommen fra december vil føre ændringer af den danske udlændingelov med sig.

Jyllands-Posten: EU-dom udhuler danske udlændingeregler