For første gang har en Syria-farer som er født og oppvokst i Danmark, mistet sitt danske statsborgerskap.

I tillegg til å bli utvist fra Danmark er dansk-tyrkiske Enes Ciftci (25) dømt til seks års fengsel. Avgjørelsen ble tatt i dansk Høyesterett tirsdag etter at en tidligere dom fra lagmannsretten ble anket. Høyesterett har nå stadfestet dommen.

Højesteret idømmer Enes Ciftci seks års fængsel, fratagelse af statsborgerskabet og udvisning for altid, blandt andet fordi syrienkrigeren tilbage i 2013 og 2015 lod sig hverve til terrororganisationen Islamisk Stat.

Sagen er speciel, fordi Østre Landsret tilbage i marts for første gang i Danmark besluttede at tage statsborgerskabet fra en person, der er født og opvokset i Danmark.

Tidligere har kun én person mistet sit danske statsborgerskab på grund af kriminalitet.

Det skete i juni 2016, hvor Højesteret besluttede at tage det danske statborgerskab fra ‘Boghandleren fra Brønshøj,’ Said Mansour, som også var marokkansk statsborger. Han blev dømt for at have opildnet til og støttet terrorisme.

Said Mansour er dog ikke født i Danmark, men først kommet til landet som voksen.

Ciftci ble dømt til fengsel av tingretten i 2016 for å ha brutt den danske terrorloven. Dog mente tingretten (Retten i Glostrup) ikke at han skulle utvises eller miste sitt danske statsborgerskap.

Saken ble anket, og Østre Landsret kom frem til et annet resultat i mars i år.

Her slog dommen fast, at Enes Ciftci skulle have seks års fængsel, frakendes sit statsborgerskab og udvises af Danmark for altid.

I begrundelsen lød det, at der var tungtvejende grunde til at tage statsborgerskabet fra manden og udvise ham, selvom han er født og opvokset i Danmark.

Retten lagde vægt på, at manden to gange tilbage i 2013 lod sig indskrive som kæmper hos IS, hvor han modtog træning og brugte våben, mens han også havde forsøgt at støtte IS økonomisk med 20.000 kroner og havde rost Omar El-Husseins terrorhandlinger offentligt på internettet efter angrebet i København i 2015.

Mannens forsvarer har i retten argumentert for at Ciftci ikke har noen tilknytning til Tyrkia, men dommerne har pekt på at han har vært på ferie der, og at han i 2013 var i Tyrkia for å feste i forbindelse med at han forlovet seg med en kvinne med tyrkiske bakgrunn.

Avgjørelsen kan få betydning for andre lignende straffesaker mot personer som har sluttet seg til IS. I tre andre saker der de tiltalte har dobbelt statsborgerskap, har påtalemyndigheten krevd at de fratas sitt danske statsborgerskap.

 

DR: Højesteret: Danskfødt syrienkriger mister statsborgerskabet