Sebastian Kurz er på kollisjonskurs med Brussel.

Østerrikes regler om redusert barnetrygd til familier der barna bor i lavkostland er ulovlig, mener EU-kommisjonen, som har startet en rettslig prosess.
Kommisjonen mener Østerrike diskriminerer når de ikke betaler ut lik støtte til alle familier, men justerer den basert på kostnadsnivået der barna bor.

– Dette betyr at noen mobile EU-arbeidere som bidrar fullt ut til Østerrikes økonomi, arbeidsstyrke og velferdssystem, får mindre i bidrag, sier EU-tjenestemenn tirsdag.

Kommisjonen ba Østerrike om en forklaring etter at de nye reglene trådte i kraft i januar 2019, men er ikke fornøyd med svaret som ble gitt.

Justeringen betyr at arbeidere med familie som bor i EU-land som Ungarn og Slovakia, får mindre utbetalt enn dem som har familien sin i Østerrike. Det bryter med EUs regler om fri bevegelse og koordinering av sosiale tjenester, sier kommisjonen, som har sendt saken til EU-domstolen.