Østerrikes statsminister Sebastian Kurz og visestatsminister Heinz-Christian Strache. Foto Heinz-Peter Bader / Reuters / Scanpix

EU-kommisjonen har åpnet sak mot Østerrike for ulovlige kutt i barnetrygd som eksporteres til utlandet. Norge har lenge ønsket å gjøre det samme som Østerrike.

– Det fins ingen annenrangs arbeidere i EU, og det fins ingen annenrangs barn heller, sier EUs arbeidskommissær Marianne Thyssen.

Hun bekrefter at EU-kommisjonen nå har åpnet sak mot Østerrike for brudd på EUs regler om trygdeytelser. Bakteppet er en ny lov der Østerrike har innført såkalt indeksering av barnetrygd som sendes til andre land.

Thyssen mener indekseringen er klart i strid med EUs lovgiving.

– Det er et grunnleggende prinsipp i EU at alle borgere skal likebehandles, sier hun.

De nye reglene trådte i kraft ved nyttår og innebærer at barnetrygd som eksporteres fra Østerrike, skal justeres for kostnadsnivået i landet pengene sendes til.

– Det betyr at EU-borgere som arbeider i Østerrike, og som betaler skatt på samme måte som lokale arbeidstakere, nå får mindre penger, bare fordi barna deres bor i et annet land, forklarer Thyssen.

Hun kaller praksisen «dypt urettferdig».

Den norske regjeringen har lenge ønsket å innføre samme type indeksering av velferdsytelser som nå er blitt en realitet i Østerrike.

Saken mot Østerrike kan i siste instans ende opp i EU-domstolen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.