Nytt

Matteo Salvini (foto: Twitter) og Josep Borrell (foto: Juan Medina / Reuters / Scanpix).

Den himmelvide forskjellen i Italias og Spanias tilnærming til migrasjonen fra Afrika begynner så smått å avstedkomme politiske gnisninger mellom de to middelhavslandene.

Italias nye populistregjering, ikke minst ved innenriksminister Matteo Salvini, har som kjent lagt seg på en avvisende linje, mens Spanias nye sosialistregjering holder havnene åpne for migrantbåter.

I et intervju med den tyske avisen Handelsblatt retter Spanias utenriksminister Josep Borrell skarp kritikk mot nettopp den italienske innenriksministeren:

«Salvini fører en politikk som ikke bare går på bekostning av Spania, men hele Europa. Med sin politikk for isolasjon skader han den europeiske idé»,

sier Borrell, som i samme forbindelse noe overraskende opplyser at han ikke har kontakter med Italias regjering.

Europa er i øyeblikket splittet, mener den spanske utenriksministeren, mellom land som vil bygge nye murer – og jo høyere jo bedre – ved de nasjonale grensene (Ungarn, Polen, Italia, Østerrike), og land som anstrenger seg for å finne en felles vei (Frankrike, Tyskland, Spania og Portugal).

Disse er overbevist om at man ikke ganske enkelt kan tette igjen grensene, men snarere at man må styre og lede migrasjonsstrømmen i ordnede baner.

Det var klart at Spania ville overta Italias rolle som største mottaksland på grunn av Salvinis brutale politikk, sier Borrell, som understreker at trafikken ikke er på så stor skala.

«Vi trenger absolutt en enhetlig, solidarisk EU-politikk som ordner flyktningestrømmen»,

konkluderer Spanias utenriksminister.

Den siste tidens politiske utvikling i unionen viser imidlertid at en slik er veldig langt unna. Og Salvini nøler da heller ikke med bryskt å avfeie Borrells kritikk av Italia:

«Vi svarer ikke på fornærmelser fra regjeringer eller statsråder som er tilhengere av en innvandring utenfor kontroll. Det som er viktig for oss, er de europeiske folkenes sikkerhet, kultur og identitet»,

lyder ifølge RAI News den italienske innenriksministerens replikk til Borrell. Salvini trenger ikke si så mye. Han vet at han har den politiske vinden i ryggen.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!