Joachim Herrmann og Michael Kretschmer. Fotografier: Gerd Seidel og Pawel Sosnowski / Wikimedia Commons.

 

Volden mot politiet i asylmottaket i Ellwangen har uunngåelig avstedkommet politiske reaksjoner, blant annet forslag fra innenriksminister Horst Seehofer (CSU) om at asylsøkere skal plasseres i store, lukkede mottak.

Nå går flere unionspolitikere ut og krever at land som ikke tar tilbake egne borgere med avvist asylsøknad, ikke lenger skal få motta utviklingshjelp fra Tyskland, skriver Die Welt. Manglende samarbeid skal ikke belønnes, blir det fremhevet.

Statsministeren i delstaten Sachsen, Michael Kretschmer (CDU), sier til Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung at deportasjonene vanligvis mislykkes fordi de utreisepliktige personene ikke får noen dokumenter fra ambassadene i sine hjemland. Dette må få konsekvenser: «Vi kan ikke på den ene siden betale for utviklingshjelpen, mens disse landene på den annen side ikke tar imot disse menneskene.»

Delstaten Bayerns innenriksminister Joachim Herrmann (CSU) støtter forslaget. Begge tar også til orde for å redusere støtten til asylsøkere for å unngå at disse tiltrekkes av de attraktive tyske støtteordningene.

Forslag om kutt i utviklingshjelpen til land som ikke tar tilbake egne borgere, har vært fremmet en rekke ganger i tysk politikk, men aldri blitt noe av. Statistikker viser at de fleste avviste asylsøkere i praksis aldri blir uttransportert fra Tyskland.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.