Nytt

Stillbilde: Die Welt.

 

At det er et forferdelig mas å utvise avviste asylsøkere fra Europa, er velkjent. En tysk sak viser at det også gjelder personer som beviselig har svindlet og drapstruet vertssamfunnet.

Die Welt skrev i går at tysk politi ble møtt av tre hundre til dels voldelige demonstranter da de onsdag pågrep en tjue år gammel utvist asylsøker fra Afghanistan ved en yrkesskole i Nürnberg. Seks politifolk ble skadet i det som ifølge Bayerns innenriksminister Joachim Herrmann (CSU) var uroligheter iscenesatt av venstreekstreme, som hadde fått nyss om det hele i sosiale medier.

I dag skriver Die Welt at politiet ikke hadde noe annet valg enn å pågripe den unge afghaneren på skolen, da han ved seks anledninger ikke hadde vært å finne på sin registrerte hjemmeadresse, og deportasjonsflyet til Kabul skulle gå samme kveld.

Den flyvningen ble avlyst på grunn av bombeangrepet i Kabul, så 20-åringen befinner seg fortsatt i Tyskland. En diskutabel avgjørelse i seg selv: Hverken Manchester eller Kabul er risikofrie steder, men er det grunn god nok til ikke å sende utviste personer til sistnevnte by? Er ikke trafikken farligere enn bombene i Kabul, slik den er alle andre steder?

For å hindre afghaneren i å gå under jorden, begjærte myndighetene i regionen Mittelfranken, hvor Nürnberg ligger, internering av ham i tiden frem til deportasjonen. Dette ble imidlertid avvist av tingretten i Nürnberg, som mener at det ikke er noen fare for at 20-åringen vil motsette seg utvisning, til tross for at han har bodd på et sted som er ukjent for politiet. Torsdag ble han derfor satt på frifot. DPA melder at han forlot retten gledesstrålende.

I lys av afghanerens forhistorie er domstolens kjennelse høyst besynderlig.

Den unge mannen reiste ulovlig inn i Tyskland i 2012, angivelig uten pass. Etter at han fikk opphold kom det imidlertid for en dag at han hadde i sin besittelse et afghansk pass utstedt i 2007. Han hadde dermed gjort seg skyldig i straffbart bedrag av tyske myndigheter.

Dertil kommer at afghaneren i forbindelse med arrestasjonen sist onsdag ifølge polititalsmann Michael Petzold truet med blodige konsekvenser av en eventuell deportasjon: «Om en måned kommer jeg tilbake og dreper tyskere.»

En utlending som svindler, drapstruer, avstedkommer voldelige demonstrasjoner og får myndighetene til å sløse med ressurser på grunn av manglende samarbeidsvilje gjennom flere år, mener altså domstolen bør kunne bevege seg fritt blant tyskere.

Innenriksminister Herrmann er forferdet: En slik person skal ikke gis noen utsikter til en tilværelse i Tyskland.

Men afghaneren kommer ikke til å gi seg uten kamp: Med hjelp av sin kvinnelige verge har han kontaktet advokat. Han er godt integrert, sier talsmannen for en hjelpeorganisasjon for «flyktninger» i Nürnberg. Han er hyggelig, og liker fotball. Går det skeis til slutt i Tyskland, kan han alltids prøve lykken igjen litt lenger nord i Europa.