Tysklands regjering ønsker en lovendring der Tunisia, Marokko og Algerie defineres som trygge opphavsland, slik at personer derfra som søker asyl, lettere kan sendes tilbake. Forslaget er ikke garantert flertall. Virkningene av en lovendring er usikre. Samarbeider de nordafrikanske landene?
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.