Nytt

Kart: Google Maps


 

Den tyske regjeringen ønsker at Forbundsdagen skal vedta ny lovgivning der Tunisia, Marokko, Algerie og Georgia defineres som trygge opphavsland, slik at personer derfra som søker om asyl i Tyskland, enklere kan sendes tilbake.

Dette ble besluttet i statsråd onsdag, melder den tyske internasjonale allmennkringkasteren Deutsche Welle.

Initiativet er en del av innenriksminister Horst Seehofers strategi for bekjempelse av irregulær migrasjon.

«This means that people from these safe countries cannot call upon a right to asylum (in Germany),» German Interior Minister Horst Seehofer told reporters, adding that the proposed legislation was «an important contribution» to Germany’s attempts to balance humanitarian concerns with a desire for «order.»

Asylsøkere fra de tre nordafrikanske landene er ikke sjelden blitt sendt til Tyskland av sine familier for å drive vinningskriminalitet. For tyske konservative er da også kriminalitetsbekjempelse en del av begrunnelsen for forslaget:

«The classification of these states is long overdue,» said the deputy chairman of the conservative CDU/CSU parliamentary group, Stephan Harbarth, in a statement. «Unfortunately it’s also true that migrants from these countries are disproportionately involved in criminal acts.»

Det er imidlertid et åpent spørsmål om forslaget blir vedtatt.

Siden den nye lovgivningen ville få konsekvenser for delstatene i tillegg til den føderale regjeringen, må et vedtak i Forbundsdagen stadfestes av Forbundsrådet, hvor regjeringen ikke har flertall.

Fridemokratene er positive, men representanter for De grønne er skeptiske:

On Wednesday, Green Co-Leader Robert Habeck told a consortium of German newspapers that «so-called safe countries of origin do not solve any problems.»

«If it’s about returning people from the Maghreb states, you need functioning return agreements. If it’s about fighting criminality in Germany, you need a well-equipped police force,» he said. «And it is still a fact that journalists, minorities and homosexuals are not safe from persecution and arrest in the Maghreb states,» Habeck added.

Dersom forslaget blir vedtatt, er det likevel et åpent spørsmål i hvilken grad de nordafrikanske landene vil trenere deportasjonen av egne borgere.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.