Tysk politi holder vakt ved julemarkedet utenfor Kölnerdomen den 28. november 2017. Foto: Thilo Schmuelgen / Reuters / Scanpix.

 

Tall fra det føderale tyske kriminalpolitiet Bundeskriminalamt (BKA) som Funke Mediengruppe har innhentet, viser at det i 2017 skjedde 100 angrep på kristne i Tyskland, melder flere tyske medier. Angrepene omfatter blant annet ett mord, ni legemsbeskadigelser og én brannstiftelse.

Frankfurter Allgemeine skriver:

I rundt en fjerdedel av tilfellene ble kirker eller kristne symboler angrepet. I minst 14 tilfeller skal det ha blitt begått «kristenfiendtlige straffbare handlinger» mellom asylsøkere og flyktninger.

Tyskland har i de senere årene masseimportert personer med antisemittiske holdninger, etter å ha sett flere tiårs fremvekst av muslimske diasporaer som sjelden er blitt konfrontert med det den tyrkisk-tyske professor Ahmet Toprak kaller en dypt forankret antisemittisme. Fiendtligheten mot jøder er da også hakket giftigere enn mot kristne, som jo mange steder i verden forfølges uendelig mye hardere enn i Tyskland.

Men som kristne flyktninger fra Midtøsten vet alt om: Etter lørdagsfolket er det søndagsfolket og de som påberoper seg ikke å være noenting, som står for tur. Angrepene på kristne symboler må anses som tørrtrening.

Intern muslimsk justis er en del av bildet: I den ene mordsaken, som er fra april 2017, var det en afghansk mann som knivstakk til døde en afghansk kvinne som hadde konvertert til kristendommen.

CDUs innenriks- og justispolitiske talsmann i Forbundsdagen, Ansgar Heveling, mener at ett hundre fastslåtte angrep med kristenfiendtlig motivasjon er et alarmerende antall, og tar til orde for beskyttelse av kristne personer og institusjoner.

Er ikke det langt på vei ensbetydende med å be om beskyttelse av hele Tyskland?

Delstaten Bayerns innenriksminister Joachim Herrmann (CSU) sier at det å integrere seg i Tyskland betyr å tolerere den kristen-vestlige vertskulturen uten om og men.

«For den som vil bo her, er det tvingende nødvendig å ta avstand fra en kristenfiendtlig tenkemåte. […] Ellers er vedkommende slett ikke velkommen i vårt land.»

Det Herrmann gjør her, er et forsøk på å lukke igjen stalldøra etter at hesten er rømt.

Kristenfiendtlige personer har vært velkomne i Tyskland lenge, og de er sjelden blitt konfrontert med denne tilbøyeligheten. Og hvor enkelt ville det ha vært i en del av verden som selv har gått langt i å ta avstand fra sine egne spirituelle røtter?

 

Frankfurter AllgemeineDie WeltDie Zeit

 
 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.