Nytt

En ny studie som nylig er blitt offentliggjort i Tyskland, dokumenterer 231 konkrete tilfeller av overgrep mot kristne og religiøse minoriteter, i hovedsak fra Syria, Irak og Afhganistan, i tyske asylmottak. Under en pressekonferanse i forbindelse med offentliggjøringen mandag, sa lederen for hjelpeorganisasjonen Open Doors Markus Rode at dette bare er «toppen av isfjellet», skriver Frankfurter Allgemeine.

Tre av fire spurte fortalte om flere tilfeller av overgrep. I følge studien var fornærmelser vanligst (96 personer), fulgt av legembeskadigelser (86 personer). 73 personer oppgav at de selv eller familien var blitt truet på livet.

Utløsende faktorer kan være f.eks. bruk av synlig korssmykke. Det viser seg at en stor andel av de kristne asylsøkerne opplever overgrep fra muslimske vakter ved mottakene. Det er da heller ikke så vanskelig å se at mønsteret fra Midtøsten er blitt med til Europa.

Den evangeliske presten Gottfried Martens i Berlin, som er engasjert med å hjelpe flyktninger, uttrykte «vantro over at man fortsatt holder fast ved forestillingen om enkelttilfeller».

Men hvordan kan noen fortsatt la seg overraske av den feige unnvikenheten? Å gi slipp på den forestillingen krever at man gir avkall på multikulturens dogmer, for deretter å bekjempe ukultur. Det er mye enklere å la være.

Hvor stort kan så isfjellet Roda snakker om, være?

Volker Baumann i Aksjon for forfulgte kristne og nødlidende (AVC) estimerer at opp mot 40.000 flyktninger blir trakassert i Tyskland på grunn av sine religiøse overbevisninger.

Under pressekonferansen uttrykte den syriske flyktningen Fadi S. «sjokk» over at han først har flyktet fra muslimske fundamentalister, for siden å treffe på dem igjen i asylmottaket.

I en normal verden ville det ha avstedkommet sjokk hos vanlige tyskere også, men vi er jo ikke der.

Hjelpeorganisasjonene snakker om separat innkvartering, og mer jevnbyrdig fordeling mellom kristne og muslimer i mottakene. Men var det nå ikke egentlig best om de som hovedregel bodde i hver sine land?

 

Frankfurter Allgemeine