En gruppe unge migranter er samlet i en improvisert teltleir sentralt i Paris den 15. februar 2018. Illustrasjonsfoto: Gonzalo Fuentes / Reuters / Scanpix.


 

Franske myndigheter har bedt politiet i Marokko om hjelp til å hanskes med et hittil uløselig problem med hjemløse marokkanske unggutter som oppholder seg i bydelen Goutte d’Or i Paris’ 18. arrondissement, hvor de gjør seg bemerket med mye kriminalitet.

Ifølge en avtale mellom innenriksdepartementene i de to landene som ble undertegnet i juni, skal fire marokkanske tjenestemenn hjelpe sine franske kolleger med avhør, identifikasjon og om mulig utvisning og retur til hjemlandet av de til enhver tid flere titalls, kanskje mer enn hundre, i hovedsak 15–17 år gamle marokkanske ungdommene det gjelder. De fire har vært operative i Paris siden 18. juni.

Dette er kommet frem i reportasjer i Le Parisien og L’Obs (tidligere kjent som Le Nouvel Observateur). Informasjonen er stadfestet av AFP og siden omtalt i Libération, Le Point, Le Figaro og The Times.

L’Obs skriver at ungdommene det gjelder ikke bare oppholder seg i Paris, men også har for vane å reise illegalt til Spania, England og Skandinavia. I den franske hovedstaden har de omstreifende tenåringene gjort seg bemerket med vold, aggresjon, vinningskriminalitet, narkotikabruk og prostitusjon. Ingen offentlige apparater har klart å få dem på et bedre spor.

Fra Tyskland er det også kjent at politiet har rapportert om en stor kriminell overrepresentasjon av unge nordafrikanere, som i flere tilfeller er blitt sendt til Europa av familien for det formål å begå vinningskriminalitet.

Hverken det franske innenriksdepartementet eller politiet i Paris ønsker å kommentere opplysningene, men jurister setter spørsmålstegn ved lovligheten av samarbeidet: En avtale om politisamarbeid med Romania ble funnet grunnlovsstridig i 2007.

Støttegrupper for innvandrere har også sine innvendinger: Hvilke garantier har man for at de mindreårige personene det er tale om, får en oppfølging i hjemlandet som er i deres beste interesse? Mange av dem vil ha forlatt et voldelig hjem, andre er foreldreløse, atter andre vil ha hatt en kriminell tilværelse også i hjemlandet.

Enn så lenge er ingen av de marokkanske ungdommene blitt sendt tilbake til Marokko, som ofte trenerer repatriering av egne borgere fra Europa.

Sjansene er således store for at de forblir en del av den store gruppen av ulovlige innvandrere i Paris, som ifølge La Figaro anslås til å bestå av 150.000–250.000, eller til og med opp mot 400.000, personer.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.