I en oversikt fra Politiets utlendingsenhet (PU) som viser månedlige uttransporteringer av personer fra Norge går det frem at vi uttransporterer flest personer til Sverige. 219 stykker så langt i år. Men det er ikke svensker det er snakk om, for kun 18 av disse 219 viser seg å ha svensk statsborgerskap. Tallene fra 2018 viste samme tendens: 546 uttransporterte til Sverige, kun 41 hadde svensk statsborgerskap, altså rundt 8 prosent.

Når vi sammenstiller de to rapportene fra PU for henholdsvis nasjonalitet og destinasjon for uttransporteringer så avtegner det seg interessant informasjon. Vi fordeler landene geografisk fremfor alfabetisk for å gjøre dette tydeligere. Her har vi satt opp land i Vest-Europa:

 

Ut fra dette ser vi at Norge uttransporterer andre lands innvandrere som har tatt seg til vårt land. 130 personer sendes til Italia, men bare 5 av dem har italiensk statsborgerskap. 96 til Spania, men bare 13 av dem har spansk statsborgerskap. 56 personer til Hellas, men bare 4 med gresk statsborgerskap osv.

I Polen bor det stort sett polakker og det vises på tallene. 79 prosent av dem hadde polsk statsborgerskap.

Det samme ser vi for en rekke andre østeuropeiske land. Og de er det dermed langt enklere å få uttransportert:

Det er enklere å sende en kriminell ukrainer hjem enn en kriminell og papirløs «syrer».

I juli i år ble 319 personer uttransportert fra Norge, 72 færre enn i samme måned i fjor. Til nå er 2.363 personer uten lovlig opphold transportert ut.

Tallet, som gjelder de sju første månedene i 2019, utgjør en nedgang på 20 prosent fra samme periode i 2018, opplyser Politiets utlendingsenhet (PU).

Hittil i år har Norge uttransportert 373 personer med statsborgerskap i afrikanske land. Men bare en tredjedel av disse sendes tilbake til hjemlandet. Sannsynligvis har de fleste av dem allerede bodd i et annet europeisk land før de kom til Norge og gjorde seg skyldige i noe som resulterte i utvisning.

 

Den store jobben med å uttransportere rundt 5000 mennesker hvert år krever enorme ressurser både økonomisk og arbeidsmessig. Det ville vært langt billigere, bedre og sikrere å avslutte Schengen-samarbeidet og innføre genuine grensekontroller. Også mot Sverige.

Fri flyt av afrikanere innenfor Europa var ikke målet med Schengen-avtalen, såvidt jeg husker.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.