Folk som skal sendes ut av Norge plasseres her på politiets utlendingsinternat på Trandum før utsendelse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I september uttransporterte norsk politi 453 personer med tvang. Dette er det høyeste antallet i en enkelt måned siden september i fjor.

En firedel av de tvangsutsendte, 120 personer, var ilagt en eller flere straffereaksjoner i Norge, viser tall fra Politiets utlendingsenhet (PU), som har det nasjonale ansvaret for tvangsretur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Av de straffede som er blitt uttransportert så langt i år, hadde 16 prosent rumensk statsborgerskap, mens 13 prosent var fra Polen og 10 prosent fra Litauen.

Hittil i år er 3.169 personer sendt ut fra Norge av PU. Det er 18 prosent færre enn til samme tid i fjor.

De som er tvangsutsendt av norsk politi i år, tilhører 134 ulike nasjonaliteter, og de er transportert til i 120 forskjellige land. Landet de utviste blir sendt til, er ikke nødvendigvis hjemlandet.

Ukrainere toppet listen over nasjonaliteter med 236 personer, fulgt av 200 russere og 187 rumenere. Samtidig toppet Sverige listen over land utlendingene ble sendt til med 336 utsendelser, til tross for at bare 22 av de tvangsutsendte var svenske borgere.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂