Arkivfoto: Ralph Orlowski / Reuters / Scanpix

Politiets utlendingsenhet (PU) sendte 429 personer ut av landet med tvang i januar i år. Av dem var en tredel ilagt en straffereaksjon.

Av de 137 straffede som ble uttransportert, kom den største andelen fra Polen (15 prosent), Romania (14 prosent) og Litauen (12 prosent).

I alt 86 av de uttransporterte hadde fått avslag på asyl. 30 ble sendt til et annet land EU-land for å få behandlet asylsøknaden sin der, eller til et såkalt trygt tredjeland.

Til sammen 23 barn ble sendt ut av landet, alle var del av familier, opplyser PU.

Ifølge månedsstatistikken ble ti personer returnert til Afghanistan. Ni av dem hadde fått avslag på asylsøknadene sine. 33 personer ble sendt til Russland. To av disse var asylsøkere som hadde fått avslag, mens resten var bortvist eller utvist. 16 ble returnert til Irak og 7 til Somalia.

Antall tvangsutsendte i januar er 3 prosent lavere enn i samme måned i fjor.