Nytt

Norge og Etiopia er enige om en ny returavtale. 230 etiopiere som har fått endelig avslag på asylsøknadene, blir nå returnert, ifølge Justisdepartementet.

– Etiopiere er den største gruppen med endelig avslag i norske asylmottak. Over én av fem som sitter i norske mottak med endelig avslag, kommer fra Etiopia. Denne returavtalen gjør det enklere å få returnert disse 230 menneskene tilbake til hjemlandet. Det er bra, opplyser justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til NTB.

– Avtalen var på plass i januar. Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet med Etiopia om retursamarbeid, sier Wara.

Den forrige returavtalen med Etiopia, som ble inngått i 2012, utløp i januar for to år siden.

Det har kommet stadig færre asylsøkere fra Etiopia til Norge de siste årene. I fjor søkte 44 etiopiere asyl. I 2016 og 2017 søkte henholdsvis 158 og 91 personer fra Etiopia asyl i Norge.