NRK er kjent for å ha en agenda som er i samsvar med dagens woke-samfunn.

Det gjelder også papirløse asylsøkere, en gruppe som omfatter de mennesker som har fått avslag på tidligere asylsøknad, men som forsetter å bli i Norge, og de mennesker som befinner seg utenfor asylprosessen, dvs. de personer som ikke har søkt asyl eller aldri har vært registrert av norske myndigheter.

I NRKs artikkel fokuseres det på Abeba Dame Tola fra Etiopia og hennes sønn, ni år gamle Yosef.

Yosef er født i Norge og har oppholdstillatelse, noe hans mor ikke har. Hun fikk sin sønn etter å ha møtt en annen etiopier på sosiale medier. Yosefs far kom etter hvert på samme mottak som Dame Tola, men fikk imidlertid oppholdstillatelse i Norge. Han valgte da å dra til USA og skal etter sigende ha giftet seg der og startet et nytt liv.

NRK fokuserer nærmest selvsagt på Dame Tolas sønn, og på at det er brudd på menneskerettigheter at han må bo sammen med sin mor på asylmottak.

Moren vil ikke dra tilbake til Etiopia. Hun kom til Norge da hun var 27 år gammel, etter først å ha vært med en familie fra Jemen som hun jobbet for til Europa. Hun bestemte seg for å forlate familien for å prøve å få opphold i Europa.

– Jeg betalte en mann for å få meg til Norge, sier hun.

Trenger tre nye papirløse innvandrere

Hun kom alene til Norge, uten å kunne et ord norsk eller engelsk, forteller hun videre.

– Det er ikke trygt for meg eller sønnen min å reise hjem. Hver dag ser og hører jeg om situasjonen i hjemlandet mitt. Jeg er redd for livene våre om vi reiser tilbake, sier Dame Tola på spørsmål om hvorfor hun ikke reiser hjem til Etiopia.

NRK trekker så frem personer fra Kirkens Bymisjon og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), som de jo vet vil ta etiopierens side.

Ikke en eneste person som har et kritisk syn på hvorfor denne moren fortsatt er i Norge etter åpenlyst å innrømme at hun betalte menneskesmuglere for å komme seg til Norge, og at hun skaffet seg et ankerbarn i Norge nesten rett etter ankomst.

Det nærmeste man kommer en kritisk røst til dette åpenbare asyljukset, er statssekretær Even Eriksen (Ap), som på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet sier:

– Jeg forstår at dette er vanskelig for den det gjelder, men det ville sende helt feil signaler om vi skulle fravike dette prinsippet overfor dem som ikke er enige i vedtaket de har fått.

NRK bryr seg altså ingenting om feil signaler, og viser med all tydelighet at de hverken har prinsipper, etikk eller moral for det som er norsk lov. I deres verden er det å spille på følelser og få sympati med lovbryteren det som er viktig, i hvert fall så lenge det er snakk om en utlending fra Afrika, og enslig mor.

NRK er med på å skape rasisme i det norske samfunnet med slike artikler, hvor de lar sin egen håpløse agenda gå foran norsk lov.

 

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.