Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil at UDI og UNE skal se på om hundrevis av etiopiske flyktninger kan returneres til hjemlandet.

Den politiske situasjonen i Etiopia har bedret seg så mye at justisminister Tor Mikkel Wara mener 521 etiopiske flyktninger nå kan returneres til hjemlandet.

Etiopias nye statsminister Abiy Ahmed har løslatt politiske fanger og åpnet dialog med opposisjonelle grupper. Han overtok makten i landet i april i år. Den økende optimismen i det afrikanske landet kan føre til at hundrevis av etiopiske flyktninger returneres.

Det skjer på bakgrunn av en regel fra 2016, som slår fast at om det er mindre enn tre år siden asylsøkere fikk beskyttelse, risikerer man å miste retten til opphold om forholdene i hjemlandet bedres betydelig.

– Situasjonen i Etiopia er det all grunn til å følge nøye med på. Det er faglige myndigheter som Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som gjør den konkrete vurderingen, men hvis det går bedre i Etiopia, som vi jo håper det gjør, så faller behovet for beskyttelse bort, sier Wara til NRK.

Det har kommet stadig færre asylsøkere fra Etiopia til Norge de siste årene, og så langt i år har bare åtte etiopiere fått asyl i Norge, mens 35 personer fra landet har søkt. I fjor søkte 91 etiopiere asyl her i landet.