Nytt

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 179 straffede personer fra Norge i mai. Det tilsvarer 40 prosent av de i alt 452 personene som ble sendt ut.

Nesten halvparten av de straffede kommer fra bare tre land: Romania, Polen og Litauen. Det viser PUs tvangsutvisningsstatistikk for mai måned.

Til sammen har PU uttransportert 866 personer som er ilagt en straffereaksjon i årets fem første måneder. I fjor til samme tid var det tilsvarende tallet 824.

Samlet er returtallet i årets fem første måneder på 2.354 personer, som er 28 prosent færre enn i fjor. Forklaringen er at det kommer svært få asylsøkere til Norge for tiden. Dermed er det færre å sende ut.

– Vi nærmer oss halvannet år med svært lave ankomster. Dette påvirker også uttransporteringsstatistikken, sier sjef i PU, Morten Hojem Ervik.

Vel 400 av dem som er sendt ut med tvang i år har fått endelig avslag på asylsøknaden. I tillegg kommer 200 personer som er sendt ut fordi asylsøknaden deres skal behandles i et annet land.

De som er tvangsutsendt er sendt til 105 ulike land. De største mottakerlandene er Sverige, Italia, Romania og Polen med rundt 200 personer til hver av landene.