Inngangspartiet til Politiets utlendingsenhet PU, Økernveien 11-13 i Oslo.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Norsk politi sendte ut 19 prosent færre i første halvår enn i fjor. En betydelig nedgang.

Norsk politi har sendt ut 2.039 utlendinger med tvang i årets seks første måneder. Det er 19 prosent færre enn i første halvår i fjor.

I juni ble det sendt ut 349 personer, omkring en tredel var ilagt en eller flere straffereaksjoner i Norge, viser ferske tall fra Politiets utlendingsenhet (PU).

En annen bemerkelsesverdig sak er hvilke land som ligger øverst. Det er ikke land i Midtøsten og Afrika, men land som Litauen, Romania og Polen. Kan dette stemme? Hvordan kan det stemme? Eller det en motvilje mot å sende tilbake mennesker fra Midtøsten og Afrika?

Av de straffede som har blitt tvangsutsendt, hadde flest statsborgerskap fra Romania (16 prosent), Polen (13 prosent) og Litauen (9 prosent).

Det er PU som har det nasjonale ansvaret for tvangsretur av personer som ikke har lovlig opphold i Norge. (..)

Vel åtte av ti tvangsutsendte (1.653 personer) i år er enten bortvist eller utvist. 186 hadde fått endelig avslag på asylsøknad og 200 ble sendt ut etter Dublin-reglene eller til et trygt tredjeland.

De som er tvangsutsendt av norsk politi i år, tilhører 121 ulike nasjonaliteter og de er transportert til i 65 forskjellige land. Landet de utviste blir sendt til, er ikke nødvendigvis hjemlandet. (NTB)