Nytt

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser en nedgang i antallet asylsøkere til Norge. Hittil i år er det 3.700 som har søkt om asyl i Norge, mot 6.600 i samme periode i fjor:

I årets fem første måneder har det kommet 44 prosent færre asylsøknader sammenlignet med samme periode i fjor.

Mens 6.600 personer søkte om asyl i Norge fra januar til mai i fjor, er tallet 3.700 i år, viser statistikk fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI har per. 31.mai innvilget opphold til 2.086 personer, mens 3.301 søknader er blitt avslått og 1.210 personer er blitt sendt tilbake til landet de søkte om asyl i først.

VG: Nedgang i asylstrømmen hittil i år

Denne artikkelen var opprinnelig basert på feilaktige opplysninger i Dagbladet, som tilsa at asylstrømmen til Norge øker. Feilen er nå rettet.