Nytt

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det hittil i år har ankommet 3.310 asylsøkere. Det er en økning på nærmere 20 prosent sammenlignet med samme periode i 2012.

De tre største gruppene er fra Somalia, Eritrea og Afghanistan:

Den største gruppen asylsøkere i år kommer fra Somalia med en andel på vel 18 prosent. Deretter følger Eritrea med nesten 15 prosent av asylsøkerne. Afghanere er tredje største gruppen med en andel på 8 prosent, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Nesten alle eritreere som søker får asyl i Norge, men avslagsprosenten for Somaliere og Afghanere er noe høyere enn før, viser tallene.

Så langt i år har 166 borgere fra det borgerkrigsherjede Syria søkt asyl i Norge, noe som er en liten økning fra fjoråret. Totalt kom det 327 asylsøkere fra Syria til Norge i 2012. Kun en liten andel får avslag.

NTB opplyser at UDI i januar forventet at antallet for hele 2013 ville ligge på omtrent samme nivå som fjoråret, med rundt 10.000 ankomne asylsøkere.

Dagbladet: 20 prosent flere asylsøkere i år