Aftenposten skriver at 5.330 asylsøkere ifølge tall fra UDI fikk permanent opphold i Norge i løpet av de første elleve månedene av 2013 – det største tallet noensinne, om man ser bort fra de mange midlertidige beskyttelsene gitt til kosovoalbanere i 1999.

Av dem som faktisk fikk saken sin behandlet i Utlendingsdirektoratet, har 65 prosent fått opphold. Det er den høyeste innvilgelsesprosenten i løpet av de siste fire årene.

Dermed kommer 2013 til å bli et nytt rekordår i antallet asylsøkere som får permanent opphold i Norge.

Årsaken til den høye innvilgelsesprosenten er at de fleste asylsøkerne fra store ankomstland som Eritrea får opphold.

Fire av ti asylsøkere som fikk saken sin behandlet i år, kommer fra land som Eritrea og Somalia.

93 prosent av eritreerne som fikk asylsøknaden realitetsbehandlet, fikk opphold av UDI.

Spørsmålet det er naturlig å stille seg, spesielt nå som Frp er i regjering og risikerer å straffes av velgerne om de ikke leverer på utlendingefeltet, er hvorfor ikke ordningen med midlertidig opphold benyttes i større utstrekning i dag.

 

2013 blir nytt rekordår for asyl-ja