Innenriks

Oppdaterte tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det kom 1.867 asylsøkere til Norge i forrige uke.

Det er en liten nedgang sammenlignet med uke 42 (2.000) og uke 41 (1.946), men fortsatt høyere enn i ukene 40 (1.527), 39 (1.399), 38 (1.242) og 37 (790).

De største opphavslandene var fortsatt de samme nå i uke 43: Syria (646), Afghanistan (493), Irak (264) og Eritrea (114).

Det kan altså se ut som om trafikken har stabilisert seg på et høyt nivå, om enn Dagbladets overskrift til en ultrakort NTB-melding er at det kommer «færre asylsøkere». Det er ikke feil, men det underkommuniserer at det var det tredje høyeste tallet noensinne, og bare seks og en halv prosent lavere enn det høyeste.

asylsøkere-til-norge-ukene-37-43-2015

Om vi sammenligner med tallene for 2014, har den ukentlige tilstrømningen den siste tiden oversteget den månedlige gjennom hele fjoråret, da det kom flest i september (1.318) og færrest i februar (592).

asylsøkere-til-norge-pr-mnd-2014

Siden det er Tyrkia-Hellas-Balkan-korridoren som er vanligste adkomstvei fra Midtøsten til Europa, hvor den farlige delen av strekningen til sjøs er forholdsvis kort, er det liten grunn til å forvente at trafikken går ned til ubetydelig nivå gjennom vinteren – noe som var vanlig på den tiden Middelhavsruten via Lampedusa med sin lange overfart hadde den største trafikken. En viss sesongvariasjon er det jo, men tallene fra 2014 sier sitt.

Aftenposten skriver at UDI ikke vil komme med noen nye prognoser nå. De mener formodentlig offentlige prognoser, siden de trenger interne prognoser for å planlegge arbeidet sitt (får vi tro, i alle fall).

Men enhver som kombinerer de to grafene med nyhetsbildet fra Norge (drar Erna noen ny Merkel?) og utlandet (øker trafikken på Balkan?), kan enkelt lage sin egen prognose.

 

UDI