Innenriks

Det kom 363 asylsøkere til Norge i forrige uke, opplyser UDI, en kraftig nedgang i sammenlignet med ukene 47 og 48, da det kom henholdsvis 2.108 og 968 til landet.

Tiden for nye ukentlige rekorder i antall asylsøkere, som på et tidspunkt oversteg 2.500, ser med andre ord ut til å være forbi inntil videre. En kombinasjon av årstid, signalpolitikk samt Sveriges og andre lands grensekontroll ser ut til å forklare nedgangen.

Dagbladet og andre betoner først og fremst den sterke nedgangen, men glemmer kanskje et øyeblikk at alt er relativt. 363 pr. uke ville i løpet av et år tilsvare ca. 19.000, eller nesten en tredjedel av et norsk årskull, hvilket fremdeles er en stor ekstra forsørgelsesbyrde for et land. Avisen skriver at det «totale antallet i år er så langt i 30.110 asylsøkere,» hvilket tilsvarer noe over halvparten av antall nyfødte i Norge i løpet av ett år.

Siden politisk hukommelse er for ren luksus å regne i våre dager, er det verdt å minne om at Aftenposten på slutten av 2013 skrev dette:

Av de 11.570 asylsakene som er avgjort pr. 1. desember, har 5330 asylsøkere fått opphold i Norge, viser tall fra Utlendingsdirektoratet.

5.330 var rekord den gangen, og var allerede da en uholdbar situasjon, om enn ikke en eksistensiell trussel, men tilsvarte ikke mer enn ca. 100 asylsøkere pr. uke. Forrige uke kom det altså tre ganger så mange.

Den siste ukens tall forteller med andre ord at asylstrømmen er redusert, men til et nivå som allerede var høyt. Det propagandaen vil prøve å fortelle, er at dette historisk høye nivået nå er å regne som lavt, men tilstrømningen er altså å sammenligne med folketallet i Narvik.

Narvik_from_above
Norsk asylpolitikk, hvis den finnes, dreier seg om hvorvidt det skal komme et nytt Narvik (bildet) eller et nytt Stavanger pr. år.

 

UDI