Innenriks

Det kom 285 asylsøkere til Norge i forrige uke, opplyser UDI i sin ukentlige oversikt. Tilstrømningen av asylsøkere er dermed redusert til noe over en tiendedel av det den var i rekordukene 45 og 46, en reduksjon som kan tilskrives den simultane virkningen av årstid, grensekontroller og signalpolitikk.

Den relative nedgangen er altså kraftig sett i et tidsperspektiv på noen uker, men antall asylsøkere i forrige uke var likevel høyt i historisk perspektiv. 285 pr. uke i 52 uker ville utgjøre 14.820 asylsøkere på ett år – svarende til ca. 25 % av et norsk årskull.

I Dagbladet ser man noe annerledes på akkurat den saken:

Det nåværende ukenivået på 285 personer er i nærheten av det man vil kunne kalle en normalsituasjon i historisk sammenheng, og gir en årlig asyltilstrømning på i underkant av 15000 personer.

I nærheten av en historisk normalsituasjon? Virkelig? Hvem er denne «man» som «vil kunne» påstå noe slikt?

Artikkelforfatter Anders Holth Johansen er i følge skattelistene født i 1979. Det er høyst diskutabelt om man kan bruke hans levetid som målestokk for den «historiske normalsituasjonen», men la oss nå for moro skyld gjøre det likevel, siden UDIs asyltall for tidsrommet 1985-2014 er lett tilgjengelige.

asylsøkere-til-norge-1985-2014

Det viser seg at middelverdien for tredveårsperioden som sammenfaller med mesteparten av Holth Johansens liv, er 8.180, altså noe over halvparten av 15.000.

Før 2015 har det faktisk bare skjedd tre ganger at antall asylsøkere til Norge har vært over 15.000. Om man skal lese journalisten i velvilligst tenkelig lys, kan man regne ut gjennomsnittet for tidsperioden mellom første og siste gang det skjedde, dvs. årene 2002-2009, for da å komme frem til et gjennomsnitt på 11.245.

Å kalle noe i nærheten av 15.000 for historisk normalt er altså villedende tøv.

Det normale var inntil forholdsvis nylig at det kom svært få asylsøkere til Norge. Siden har det skjedd i et omfang som er uten historisk sidestykke, og som er i ferd med å gjøre Norge om til det ugjenkjennelige.

Denne historiske omveltningen er ikke slutt med nedgangen siden uke 46 i det Herrens år 2015, og med mindre menneskestrømmen møtes med kraftige mottiltak, vil den vedvare i mange år til.