Innenriks

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det kom 1.946 asylsøkere til Norge i uke 41. Tilsvarende antall for ukene 39 og 41, var henholdsvis 1.399 og 1.527.

Som ventet i lys av utviklingen i Europa, har tilstrømningen altså økt kraftig – med nesten førti prosent på to uker.

Det kommer for tiden langt flere asylsøkere enn det fødes barn i Norge hver uke. I 2014 ble det i gjennomsnitt født noe over 1.100 barn i landet pr. uke, mens antall asylsøkere sist uke altså var over sytti prosent høyere.

 

UDI