Det kom 2.452 asylsøkere til Norge i forrige uke, melder UDI, hvilket er ny rekord og en liten økning sammenlignet med uken i forveien.

Tall som er eldre enn tre uker, forsvinner fra UDIs sider, men her er for ordens skyld litt mer historikk:

asylsøkere-til-norge-ukene-37-45-2015

Uke 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Asylsøkere 790 1.242 1.399 1.527 1.946 2.000 1.867 2.365 2.452

En oversikt over de siste ni ukene viser altså at det tilsammen er kommet 15.588 søknader om asyl, hvilket er omlag 50 % flere enn antall nyfødte i Norge i samme tidsrom.

Et blikk på kurven forteller oss at det er tale om en stigende trend, og det er ingenting som tyder på at noe blir gjort for å bryte den. Den ukentlige tilstrømningen var til sammenligning forholdsvis jevn og under 400 pr. uke et godt stykke forbi første halvår av 2015.

Omsorgsevnen overfor barn som kom til verden i andre land for et kvart århundre siden, ser ut til å være større enn overfor Norges egne barn. I bedre tider enn disse kunne vi ha lagt til at kommentar er overflødig.

 

UDI